MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

MKiDzNMuzeum Przyrody w Drozdowie informuje o zakończeniu w grudniu 2014 r. zadania pn. "Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie".
Projekt realizowano w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Łomży.

Uzyskane środki pozwoliły na przygotowanie kompletu dokumentacji: koncepcji funkcjonalno-użytkowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji aranżacji wystaw oraz kompleksowych dokumentacji technicznych: projektów budowlano-wykonawczych instalacji elektrycznej, wod. kan., c.o., wentylacji wraz z przedmiarami robót, kosztorysami
inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi.
Powstała dokumentacja umożliwi starania o fundusze zewnętrzne na remont byłej własności Lutosławskich. Jest to szansa na zapobieżenie niszczenia zabytku i podwyższenie bezpieczeństwa użytkowania. W wyniku nowych aranżacji 30-letnie wystawy będą atrakcyjniejsze dla zwiedzających, a budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Additional information