Zgodnie z rozporządzeniami

Prezesa Rady Ministrów

od dnia 07.11.2020 do 29.11.2020

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie
jest nieczynne