Realizacja zadania: Drozdowo, dworek z XVIII/XIX w. : wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego i antywłamaniowego.

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Łomży.