MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Akwaria wystawa

W dniach 22-23 stycznia 2011 roku Muzeum Przyrody w Drozdowie miało zaszczyt gościć po raz kolejny zaprzyjaźnionych pasjonatów akwarystów: Panią Annę Malinowską oraz Państwa Marię i Andrzeja Kociołkowskich. Wizyta związana była z przeprowadzeniem drugiego liftingu akwariów wystawienniczych. Goście zmienili wystrój niektórych zbiorników zdobiąc je przywiezionymi przez siebie rybami, roślinami i korzeniami, dzięki czemu nabrały one nowego, niepowtarzalnego uroku.

Dni akwarystyki w Muzeum Przyrody w DrozdowieW dniach 2-3 października 2010 roku miała miejsce druga edycja "Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie". Dyrektor Muzeum Anna Archacka powitała wszystkich zgromadzonych, a także podziękowała sponsorom, dzięki którym mogła odbyć się impreza.
Pierwszego dnia (sobota) prezentowane były prelekcje o tematyce akwarystycznej. Pierwszy wykład pt. „Różnice w rozwoju zarodkowym i larwalnym wybranych gatunków pyszczaków z jeziora Malawi" wygłosił Roman Pawlak a Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W dniach 2-3 października 2009 roku Muzeum Przyrody w Drozdowie organizuje "Dni Akwarystyki". Będzie to spotkanie w rodzaju konferencji, na którym odbędą się wykłady oraz wymiana zdań na temat ryb i ich hodowli w akwariach.

Pierwszego  dnia  (sobota) przewidziane są prelekcje z udziałem naukowców i z udziałem miłośników akwarystyki.

Drugiego dnia (niedziela) przewidziany jest konkurs wiedzy akwarystycznej oraz maraton filmów przyrodniczych.

akwarium w drozdowie

Muzeum Przyrody w Drozdowie serdecznie dziękuje Pani Annie Malinowskiej "Andoszce" oraz Państwu Marii i Andrzejowi Kociołkowskim za wkład poniesiony w rozwój ekspozycji "Podwodny Świat Pięciu Kontynentów".

Pani Anna Malinowska dokonała częściowego przearanżowania (liftingu) wnętrz w kilku akwariach biotopu Ameryka Południowa. Ponadto przekazała nieodpłatnie na rzecz Muzeum rośliny i nawozy wykorzystane w ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Additional information