MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

BILETY

Bilet wstępu bez przewodnika:

• normalny: 9 zł

• ulgowy: 7 zł *

• indywidualny dla dzieci do 7 lat: 2 zł

Bilet wstępu z przewodnikiem:

• normalny: 13 zł

• ulgowy: 11 zł *

Grupy przedszkolne: 6 zł

Bilet wstępu ze zwiedzaniem i lekcją muzealną: 15 zł

Bilet wstępu ze zwiedzaniem i warsztatami: 20 zł

Ulgowy dla grup przedszkolnych ze zwiedzaniem i lekcją muzealną: 9 zł

Dla opiekunów grup: 1 zł (1 opiekun na 10 osób)

Bilet wstępu rodzinny (2 osoby dorosłe i dzieci): 20 zł

Bilet wstępu na wystawę czasową: 4 zł

Uczestnictwo w konferencji: 15 zł

Bilet okolicznościowy: 1 zł (otwarcie wystaw, wydarzenia rocznicowe, 60+kultura, zloty harcerskie, Noc Muzeów, Dzień Ziół)

W poniedziałki nieprzypadające w dni świąteczne wstęp bezpłatny dla osób indywidualnych zwiedzających wystawy stałe bez przewodnika.

SESJE ZDJĘCIOWE

Wynajem wnętrz/parku na sesję zdjęciową:

• wnętrza: 150 zł

• park: 100 zł

• wnętrza + park: 200 zł

Opłatę za sesję zdjęciową należy uiścić w kasie w godzinach pracy muzeum lub przelewem na konto Muzeum o nr 94 8762 0009 0001 0647 2000 0010

 

WYNAJEM

Wynajem wiaty i drewno na ognisko: 120 zł

/Ognisko ma miejsce w zadaszonej wiacie na terenie parku, w której jest palenisko typu ruszt, stoły oraz ławki. Muzeum przygotowuje ognisko (brak obsługi przez pracowników w trakcie pieczenia), udostępnia patyki lub żaroodporne tacki. Produkty należy mieć własne (prowiant, talerzyki, kubeczki, sztućce). Cena ogniska jest niezależna od liczebności grupy./

Wynajem wnętrz szkołom i organizacjom pozarządowych do 3 godz.: 50 zł

Wynajem wnętrz szkołom i organizacjom pozarządowych powyżej 3 godz.: 100 zł

Wynajem parku: 300 zł

Wynajem wiaty na imprezy integracyjne: 300 zł

* Bilety ulgowe przysługują w myśl Ustawy o muzeach: uczniom, studentom i osobom odbywającym studia doktoranckie, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracowników służb społecznych, opiekunom grup szkolnych, przedszkolnych, nauczycielom i wychowawcom, niepełnosprawnym i ich opiekunom, emerytom i rencistom, osobom powyżej 65. roku życia, kombatantom, odznaczonym tytułami/odznakami honorowymi: „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.

Additional information