099

Fot. Z.Biernacki, aleja grabowa

00210 października drozdowskie Muzeum Przyrody miało przyjemność gościć terenowe studio Radia Nadzieja. Z historycznego dworu Lutosławskich nadawana była cykliczna audycja zatytułowana „Nadzieja w Regionie”.
O historii, kulturze i przyrodzie rozmawiano z Anną Archacką – dyrektorem Muzeum, sekretarzem Gminy Piątnica Marią Dziekońską, Anną Jadczak z Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, poetą i dramaturgiem Henrykiem Gałą oraz pracownikiem Muzeum, autorem książki o ks. Kazimierzu Lutosławskim Tomaszem Szymańskim.

00129 września br. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody w Drozdowie. Głównym jej zadaniem jest wspomaganie działań drozdowskiej placówki. Rada ma charakter doradczy, a także sprawuje nadzór nad realizacją zadań muzeum i opiniuje plany na kolejne lata. Działa na zasadach określonych w Ustawie o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku.

IMG 0834W czwartek 21 września w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone publikacji pokonferencyjnej pt."Czyn niepodległościowy ziemian łomżyńskich podczas I wojny światowej". Uczestniczyli w nim nauczyciele historii i uczniowie I LO w Łomży. Spotkanie poprowadził historyk drozdowskiego Muzeum Marcin Rydzewski, który po wprowadzeniu poświęconym procesowi powstawania publikacji wygłosił prelekcję o działalności społecznej i patriotycznej ziemian
łomżyńskich podczas I wojny światowej. Następnie socjolog Muzeum Tomasz Szymański wygłosił referat pt."Sprawa braci Lutosławskich".

IMG 0832  IMG 0822

IMG 0798Kilka lat temu Muzeum wzbogaciło się o depozyt książek ze zbiorów Sławomira Zgrzywy, który przekazał drozdowskiej placówce publikacje autorstwa Lutosławskich – Wincentego, Sofii Casanovy, Izabeli, Kazimierza, Józefa i innych.

weekend seniora n1Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza na weekend seniora z kulturą. Kolejna edycja akcji „60+kultura” odbędzie się 23-24 września 2017 r. W tych dniach seniorzy będą mogli za symboliczną opłatą 1 zł zwiedzić wystawy Muzeum.

IMG 06463 września 2017 roku, w Muzeum Przyrody w Drozdowie, oficjalnie rozpoczęto V Europejski Festiwal Filmowy i Sztuk Wszelakich „Łomża JA i TY”. Uroczystość ubogacił koncert uczniów Mirosława Dziewy oraz prezentacja wystawy Adama Pikulińskiego.
Inicjatorką i współorganizatorką Festiwalu jest Katarzyna Kuklińska - prezes „JA i TY” Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Naznaczonych. Ideą wydarzenia jest integracja i zbliżanie ludzi poprzez wspólne przeżywanie treści prezentowanych filmów - które są głównym nurtem Festiwalu oraz koncertów, spektakli teatralnych i wystaw plastycznych.

IMG 9999

IMG 0156Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Wersalinka" wystąpiła w Muzeum letnim popołudniem, 12 lipca 2017 roku. Park muzealny rozbrzmiał dynamicznymi przebojami muzyki popularnej, rozrywkowej, tanecznej i filmowej. Koncert, w połączeniu z urokiem młodości i tańca
mażoretek z grupy „Enigma” z Zambrowa, wywołał wśród publiczności wiele radości i uśmiechu, co zaowocowało gromkimi brawami po każdej kompozycji. Efektownym zakończeniem występu była musztra paradna, przyjęta równie owacyjnie.

Adresatem listu z 1976 roku jest Kazimierz Cłapka, ówczesny wicewojewoda łomżyński i jak napisał w liście Witold Lutosławski „..pierwszy Gospodarz ziemi z którą łączą mnie nierozerwalne więzy i dla której żywię stałe i gorące uczucia”. Korespondencja jest odpowiedzią na informacje o staraniach władz, by w siedzibie Lutosławskich zorganizować muzeum.

List, ofiarowany Muzeum przez Kazimierza Cłapkę, przekazał zaprzyjaźniony z drozdowską placówką i z posiadaczem listu poeta Henryk Gała, który namówił Kazimierza Cłapkę, by list przekazać właśnie tu, do dawnego dworu Lutosławskich. Dla Muzeum jest to cenny dokument historyczny.

Additional information