017Kwestii pamięci historycznej o procesie odzyskania przez Polskę niepodległości została poświęcona konferencja, która odbyła się 5 kwietnia br. w Muzeum Przyrody w Drozdowie zatytułowana „Pamięć o Niepodległej na pograniczu mazowiecko-podlaskim”. Było to wspólne przedsięwzięcie Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej oraz drozdowskiego Muzeum, któremu oprócz sesji naukowej towarzyszyła sesja wyjazdowa po wybranych miejscach pamięci i cmentarzach wojennych znajdujących się w regionie, m.in. Porytem, Łosewie czy Kątach (odbyła się następnego dnia).

Nie bez znaczenia jest miejsce konferencji – drozdowski dwór Lutosławskich i zarazem placówka, która od 35 lat zajmuje się przywracaniem pamięci i popularyzacją wiedzy historycznej o rodzie Lutosławskich, lokalnych elitach ziemiańskich czy Romanie Dmowskim, a zatem o ludziach i środowiskach, które są nierozłącznie związane z polską drogą do wolności.

IMG 689929 marca 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Muzeum Przyrody w Drozdowie. Członkowie Rady, pod przewodnictwem Sławomira Zgrzywy – Przewodniczącego Rady, wysłuchali sprawozdań i planów pracy instytucji przedstawionych przez dyrektor Annę Archacką. Pozytywnie oceniono działalność i plany Muzeum, jako instytucji cenionej nie tylko w powiecie łomżyńskim.

Powitano, zgłoszoną na nowego członka Rady, Martę Niklewicz-Dworak, wnuczkę Marii Niklewicz, ostatniej właścicielki majątku w Drozdowie. Ważne miejsce w dyskusji miał projekt zmiany nazwy Muzeum na „Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie”, który po przeanalizowaniu zaopiniowano pozytywnie.

8W najnowszym numerze kwartalnika „Wiadomości Ziemiańskie” ukazał się artykuł adiunkta Muzeum Przyrody w Drozdowie Tomasza Szymańskiego pt. „Rola i etos ziemiaństwa według Lutosławskich”. W tekście są zaprezentowane poglądy i życiowy przykład przedstawicieli zasłużonego dla kraju rodu z Drozdowa nt. zadań polskiego ziemiaństwa i wartości etycznych na straży których ziemianie powinni stać. Rodzina Lutosławskich stanowi znamienny przykład realizacji etosu ziemiańskiego, warty szczególnej uwagi ponieważ, jak pisze autor: Kolejne pokolenia Lutosławskich (...) podejmowały temat roli i miejsca własnej grupy społecznej w życiu zbiorowym i zawsze były żywo zainteresowane wartościami narodowymi. Wykształcono w tej rodzinie ziemiańskiej przekazywaną potomkom tradycję związaną z zaangażowaniem w sprawy publiczne, którą uzasadniano także swoją przynależnością społeczną. W piśmiennictwie związanym z tym rodem znajdziemy interesujące rozważania na ten temat”.

IMG 6821Wykonawcami „Muzycznego wieczoru u Lutosławskich” byli 21 marca wirtuozi nagrodzonej niedawno „Fryderykiem” Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Wystąpili skrzypkowie: Agnieszka Sobolewska i Cezary Gójski – koncertmistrz Filharmonii; altowiolista Adrian Stanciu - zdobywca wielu nagród, absolwent Uniwersytetu Muzycznego „George Enescu” w Iaşi i Uniwersytetu Muzycznego MDW w Wiedniu oraz wiolonczelistka Monika Cekała – łomżynianka, od niedawna wiolonczelistka orkiestry.

konferencja FB1aOśrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej

i Muzeum Przyrody w Drozdowie

zapraszają do udziału w konferencji:

Pamięć o Niepodległej na pograniczu mazowiecko-podlaskim

Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. (piątek-sobota) w siedzibie Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38, Drozdowo.

afisz 2019 03KONCERT Z CYKLU MUZYCZNE WIECZORY U LUTOSŁAWSKICH

ARS CAMERALIS

21 marca 2019 r. (czwartek), godz. 18:30
Muzeum Przyrody w Drozdowie, ul. Główna 38

Kwartet smyczkowy Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży:
CEZARY GÓJSKI - I skrzypce
AGNIESZKA SOBOLEWSKA - II skrzypce
ADRIAN STANCIU - altówka
MONIKA CEKAŁA - wiolonczela

W programie m.in.: W.A. Mozart, J. Haydn, A. Borodin, M. Farias

WSTĘP WOLNY


 

IMG 6793Wnuczka Mariana Lutosławskiego zapisała się w serdecznej pamięci pracowników i gości Muzeum jako niezwykle miła i skromna osoba, aktywnie wspierająca działania muzealne. W pierwszą rocznicę śmierci Pani Krystyny Witkowskiej modlono się za jej duszę podczas Mszy św. w drozdowskim kościele, ufundowanym przez przodków zmarłej i dedykowano koncert kameralny w Muzeum - dawnej siedzibie jej przodków. Koncert wykonały znane w Muzeum artystki zawodowo związane z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku: wiolonczelistka Anna Wróbel i Małgorzata Marczyk – pianistka.

Pani Krystyna Witkowska przez kilkadziesiąt lat zbierała pamiątki, dokumenty i informacje na temat swego wybitnego rodu. Popularyzowała wiedzę o Lutosławskich wspólnie z Muzeum włączając się w różnorakie inicjatywy, pełniła funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Honorowej Przewodniczącej Rady Muzeum.

IMG 20190312 114307W dn. 12.03.2019 w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyło się szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadził Pan Sebastian Górski – ratownik medyczny z Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Nadzieja" z Łomży. Zostali przeszkoleni wszyscy pracownicy instytucji. Zagadnienia poruszone na szkoleniu to: resyscytacja, zakładanie opatrunków, postępowanie w przypadku omdleń, zadławień, wstrząsów. Pracownicy mieli okazję zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną lecz także praktycznie sprawdzić swoje umiejętności i możliwości na specjalistycznych fantomach. Dziękujemy za przekazanie rzetelnej wiedzy i podzielenie się własnym doświadczeniem.

polish contemporary cover01Album „Błażewicz, Łukaszewski, Czarnecki – Polskie koncerty współczesne” w wykonaniu Marcina Dylli, Pawła Gusnara, Jakuba Jakowicza, Tomasza Strahla i Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży został nagrodzony Fryderykiem 2019 w kategorii „Album Roku. Muzyka Symfoniczna i Koncertująca”.

01Po raz kolejny upamiętniono postać ks. Kazimierza Lutosławskiego popularyzatora idei skautowej na ziemiach polskich w początkach XX w. W dniu dziewiątego marca odbyła się harcerska droga krzyżowa w Drozdowie. Udział w niej wzięli uczestnicy XXVI Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego Łomża – Drozdowo. Ponad stuosobową grupę harcerzy, którzy przybyli z różnych części Polski, poprowadził o. Jan Bońkowski. Trasa stacji wiodła od siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, poprzez okalający ją park podworski do kościoła i kończyła się na cmentarzu przy krypcie pod kaplicą rodową Lutosławskich, gdzie znajduje się grób ks. Kazimierza Lutosławskiego. Po uroczystej drodze krzyżowej uczestnicy Zlotu powrócili do Muzeum, gdzie mieli możliwość odpocząć i zjeść posiłek oraz zwiedzić wystawy muzealne. Zapoznawanie z historią miejsca oraz wybitnymi postaciami z rodziny Lutosławskich odbywało się także na trasie szlaku drogi krzyżowej. Wiadomości te przekazywał kustosz Muzeum Marcin Rydzewski.

Additional information