Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwanego dalej Zamawiającym,

zaprasza do przedstawienia oferty na przygotowanie badań architektonicznych dotyczących siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie, w związku z planowanym przedsięwzięciem"Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie”.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 348136-2013 z dnia 2013-08-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piątnica Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie przy ul. Głównej 38, działka nr 696,... Termin składania ofert: 2013-09-06


Piątnica: zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie Numer ogłoszenia: 187513 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 258902-2013 z dnia 2013-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piątnica
Przedmiotem zamówienia jest zakup fortepianu i dostawa transportem własnym fabrycznie
nowego instrumentu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zakup
instrumentu realizowany jest w ramach podpisanej przez Muzeum Przyrody w...
Termin składania ofert: 2013-07-23


Piątnica: 100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego - zakup fortepianu do Dworu
Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 367010 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na: zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie. Odbyło się w dniu 06/09/2013 o godz. 12:15.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 106 000.00 zł brutto.
Oferty złożyli:

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) w trybie: przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego - zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie”, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma

Propianoforte Sp. z o.o.,
ul. Graniczna 19,
05-092 Łomianki-Dąbrowa
za kwotę 78 354,48 zł brutto.

Piątnica: zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie
Numer ogłoszenia: 348136 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.