MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 
 
 
Kategoria szkół podstawowych

"Patriotyzm w oczach harcerzy"

"Patriotyzm naszymi oczami" 

 

Kategoria szkół ponadpodstawowych

"Kto ty jesteś?"