MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

II Konkurs Historyczny pt. „Niezwykła historia rodziny Lutosławskich z Drozdowa”

 uczniów klas VI-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Piątnica

Regulamin konkursu 

Druk zgłoszenia szkoły Załącznik 1

Protokół z przebiegu konkursu Załącznik 2