MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Pamiętniki

2007, str. 320, format 12x17 cm, oprawa twarda, ISBN 978-83-924267-3-8, cena 20 zł

Wydanie „Pamiętnika" W. Lignowskiej zostało przygotowane na podstawie tekstu przekazanego, w formie zapisu komputerowego, przez Panią Krystynę Witkowską (wnuczkę Mariana Lutosławskiego). Jest to część wspomnień W. Lignowskiej obejmująca lata 1897-1917, czyli od chwili jej przyjazdu do Drozdowa koło Łomży, w celu objęcia posady pani do towarzystwa Pauliny Lutosławskiej, do Rewolucji Rosyjskiej, w czasie której autorka z rodziną Lutosławskich była w Moskwie.

Żywo napisane pamiętniki ukazują nam życie we dworze średnio zamożnej szlachty pod zaborem rosyjskim, na przełomie XIX i XX wieku. Opisy dnia codziennego, tradycji świątecznych, a także działania dla podniesienia kultury mieszkańców wsi oparte są na dziejach członków konkretnej rodziny, z ich zaletami, wadami i śmiesznostkami. Jest to okres , gdy dobrze wykształceni młodzi ludzie osiedlają się w miastach, a ich kontakty z domem rodzinnym ograniczają się do korespondencji i odwiedzin.

Additional information