2002, str. 58, format B5, oprawa miękka, ISSN 1643-4277, cena 10 zł

Zamieszczony jest artykuł prezentujący wyniki badań nad rozmieszczeniem mniszków na terenie Polski, podjętych we współpracy z Panem Hansem Øllgaardem z Wyborga w Danii, który osobiście brał udział w dwóch wyprawach naukowych zorganizowanych przez Instytut Biologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Stwierdzono występowanie 64 gatunków, w tym jednego nowego dla Polski. Zawiera 32 kolorowe fotografie.