Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie procedury
przetargowej wraz z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dotyczącej przedsięwzięcia obejmującego zakup i montaż pieca centralnego
ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymianę rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu i mapy dla celów projektowych została wybrana oferta pani Anny Zarewicz zamieszkałej w miejscowości Kozerki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz kryterium najniższej ceny.