Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwanego dalej Zamawiającym,
w związku z pojawiającymi się pytaniami od osób zainteresowanych przedstawieniem oferty cenowej na przygotowanie badań architektonicznych dotyczących Muzeum Przyrody w Drozdowie,  dokonuje zmian w tekście oraz przedstawia informacje dodatkowe dotyczące oferty:
- uszczegółowienie zakresu zadania: badania powinny wykazać pierwotny   układ rozmieszczenia pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych
- powierzchnia użytkowa muzeum wynosi 1091m2
- Muzeum posiada inwentaryzację architektoniczną budynku
- wartość wyszacowana zamówienia wynosi  7,3 tys. zł (netto)
  przesunięciu ulega termin wykonania zadania – do 15 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym przedłużamy termin składania ofert do 4 marca 2014.