Otwarcie wystawy fotograficznej "Czas naświatlania"W okresie od początku maja do końca czerwca bieżącego roku w Muzeum Przyrody w Drozdowie będzie prezentowana wystawa zatytułowana „Czas naświetlania”. Są to fotografie Bogusława Floriana Skoka – artysty fotografika, fotoreportera i dokumentalisty, autora wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, związanego z Fotoklubem RP oraz Związkiem Polskich Artystów Fotografików.

10W niedzielne popołudnie 4 sierpnia br., w obecności władz samorządowych, które reprezentował Wicestarosta Łomżyński Adam Krzysztof Sowa, potomków ziemian oraz mieszkańców Drozdowa, Łomży i okolic, otwarta została nowa wystawa czasowa w Muzeum Przyrody w Drozdowie zatytułowana „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939”. Ekspozycja została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Przedstawia losy ziemiaństwa zamieszkującego obszar dawanego województwa białostockiego w kontekście wielkiego kataklizmu historycznego jakim była dla Polski II wojna światowa z dwiema okupacjami: niemiecką i sowiecką. Wraz losami ówczesnych właścicieli ziemskich ukazane są losy majątków dworskich od czasów wojny do dnia dzisiejszego.

 

 IMG 3954 MPDrozdowoZ okazji 90 rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego w drozdowskiej placówce przygotowano wystawę jubileuszową dokumentującą działalność łowiecką Okręgu Łomżyńskiego PZŁ. Wyeksponowano wypreparowane okazy, skóry, medaliony, poroża oraz kły przedstawicieli fauny oraz spreparowane okazy awifauny. Tradycje łowieckie udokumentowano również archiwaliami ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łomży, a także przykładami broni myśliwskiej z czasów prehistorycznych oraz z ubiegłego wieku. Symbolikę łowiecką zaprezentowano także w postaci emblematów noszonych na stroju, takich jak, znaczki na kapelusze, bola (krawatniki) i inne. Uwagę zwracają liczne odznaczenia łowieckie, znaczki, medale, a także obrazy i płaskorzeźby o tematyce łowieckiej.

100-0006 IMG 2Już niebawem, w piątek 12 października o godzinie 13 w sali wystaw czasowych  Muzeum nastąpi uroczysta inauguracja wystawy pt. "Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas... Internowani w latach 1944–1947".  Jest to wystawa historyczna poświęcona losom polskich patriotów represjonowanych przez władze sowieckie w latach 1944-1947. Ekspozycja czasowa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. 
Dzięki prezentowanym materiałom zwiedzający poznają kulisy akcji „Burza” na ziemiach północno-wschodnich, następnie aresztowania i internowania żołnierzy AK, liczebność transportów i rozmieszczenie obozów NKWD w ZSRR, w których więziono internowanych Polaków.

100_6954Nowa wystawa czasowa w Muzeum Przyrody w Drozdowie. „Chaty i zagrody" - taki jest jej tytuł - prezentuje malarstwo Henryka Sarny. Zebrane prace, powstałe w różnych okresach twórczości autora, przedstawiają krajobrazy typowe dla polskiej wsi, pejzaże, osobliwe motywy architektoniczne. Wielu z uwiecznionych na obrazach chat i zagród już w Polsce spotkać nie można.

100 5959„Niespodzianki dla odkrywców” – taki tytuł nosi nowa wystawa czasowa w Muzeum Przyrody w Drozdowie, której autorką jest kustosz Teresa Grużewska. W dniu 8 maja br. nastąpiło uroczyste otwarcie ekspozycji. Uroczystość skupiła wielu gości, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych, media, pedagodzy, uczniowie, mieszkańcy Drozdowa i Ziemi Łomżyńskiej. Uroczystość otwarcia swoją obecnością zaszczycili m. in. Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wiesław Dołęgowski, nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Piątnicy wraz z uczniami oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jeziorku. Wszyscy zebrani goście mogli wysłuchać komentarza autorki wystawy na temat historii powstania ekspozycji oraz roślin i zwierząt, które ekspozycja prezentuje.