Paolo Volponi

W dniu 22 lutego 2008r. o godz. 18.30 w części piwnicznej Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyło się otwarcie czasowej wystawy fotograficznej p.t. „Bielik- Król polskich ptaków” autorstwa włoskiego fotografika Paolo Volponi.

Przybyli goście mogli po raz pierwszy obejrzeć wspaniałe fotografie przedstawiające tego majestatycznego polskiego ptaka drapieżnego w piwnicznych pomieszczeniach Muzeum.

wystawa

Muzeum Przyrody w Drozdowie serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy pt. "Fenomen rodziny Lutosławskich - wystawa o ziemiaństwie łomżyńskim" oraz prelekcję mgra Marcina Schirmera pt. "Rodzina Lutosławskich a Drozdowo na tle ziemiaństwa w Łomżyńskiem"
Zapraszamy w dniu 5 lutego 2010 r. (piątek) o godz. 12.00 do siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Wystawa jest formą popularyzacji wiedzy o dziejach ziemiaństwa w łomżyńskiem, czyli obszarze leżącym w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Łomży. Zaprezentowane materiały przybliżają odbiorcy cechy-wyróżniki kultury ziemiańskiej.

Folder do pobrania

Wiktor Majak 25 września 2009 r. odbyło się otwarcie wystawy przyrodniczej "Przyroda najdoskonalszy mechanizm", wystawa o ekologii. Autorem wystawy jest Pan Wiktor Majak, który wyjaśnił co tak naprawdę oznacza słowo "ekologia" czyli nauka o zależnościach i związkach zachodzących w przyrodzie. Dziś to słowo jest nadużywane, prawie wszystko jest "ekologiczne", np. żywność, opakowania, torby, itp. Kojarzone jest z ochroną środowiska.

Podczas otwarcia wystawy czasowej uczniowie Szkoły Podstawowej w Drozdowie oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu na temat mechanizmu funkcjonowania przyrody.

Wystawę można oglądać do 25 października 2009r.

Witold Lutoslawski

Minęło już 15 lat od śmierci Witolda Lutosławskiego – najsłynniejszego polskiego kompozytora światowej sceny muzycznej XX wieku. Nie jest to jednak postać znana Polakom na tyle, na ile zasługuje dorobek kompozytorski oraz sama sylwetka kompozytora. Osobom znającym z kolei twórczość kompozytorską Witolda Lutosławskiego, nieznany jest bardzo często fakt, że pochodzi on z Drozdowa, z zasłużonej dla polskiej kultury rodziny Lutosławskich.Powstała z inicjatywy Muzeum wystawa Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego, której autorką scenariusza jest Teresa Witkowska - przedstawicielka młodego pokolenia rodziny Lutosławskich, przybliża tę postać szerokiemu gronu odbiorców. Pani Teresa korzystała z największego archiwum rodzinnego Lutosławskich gromadzonego przez Krystynę Witkowską.

Omne Trinum Perfectum

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza na otwarcie wystawy pt. “Omne Trinum Perfectum - czyli wszystko co z trzech jest doskonałe” Wernisaż odbędzie się w Dworku Lutosławskich  w dniu 5 lipca 2009 r. o godzinie 17.45.

Pomysł wystawy narodził się ze współpracy trzech młodych kobiet związanych wspólną koncepcją i potrzebą tworzenia: Karoliny Kropińskiej (malarstwo), Agnieszki Wróblewskiej (rysunek) i Magdaleny Kaszubowskiej ( fotografia).

wystawa prac osób niepełnosprawnych4 czerwca 2009 r. w Muzeum otwarta została wystawa pt. „Niepełnosprawni w fotografii, ich pasje i twórczość artystyczna"
Autorami wystawy są osoby niepełnosprawne intelektualnie, które uczęszczają na zajęcia terapeutyczne do placówki rehabilitacyjnej jaką jest Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „ Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie.

Wystawa obejmuje prace plastyczne i rękodzielnicze oraz zdjęcia wykonane podczas codziennych zajęć terapeutycznych w pracowniach: ceramicznej, malarstwa i rękodzieła, przyrodniczej oraz multimedialnej. Przedstawione wytwory są wynikiem wieloletnich oddziaływań rehabilitacyjnych, jakim poddawane są osoby niepełnosprawne w placówce.