MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

dni akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie
dni akwarystyki w muzeum przyrody w drozdowie
dni akwarysyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie

Additional information