MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 1875

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy "Region łomżyński w roku 1920 - W obliczu wojny" przygotowanej z okazji 100 rocznicy walk na północno-wschodnim Mazowszu w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Autorem wystawy jest Marcin Rydzewski kustosz Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Wystawa złożona jest z 18 plansz, z których każda została poświęcona innemu zagadnieniu.

Dedykowana obrońcom i wyzwolicielom regionu dokumentuje historię począwszy od udziału mieszkańców w akcjach związanych z toczącymi się walkami w obronie wskrzeszonego w 1918 r. Państwa Polskiego. Ukazuję jak w obliczu zagrożenia troska o zachowanie bytu państwowego mobilizowała coraz szersze masy społeczeństwa, które rozumiały konieczność własnego zaangażowania, a to przez przykładny zaciąg ochotniczy do obrony ziem wschodnich, ale i składki, dary i manifestacje poparcia względem dalszej walki.

IMG 272726 kwietnia 2018 r. odbyło się w Muzeum otwarcie wystawy fotograficznej „LAS” zorganizowanej przez Lasy Państwowe w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Lasów (2011) pod patronatem ONZ. Autorem wystawy jest Roman Rogoziński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród.

Otwarciu wystawy towarzyszyło muzyczne spotkanie inspirowane naturą prowadzone przez muzyka - Wojciecha Popielarza.

Fotografie przedstawiają Lasy Państwowe Podlasia, Warmii i Mazur. Urokowi zdjęć dodaje czarno-biała technika wzbogacona odcieniem prawie niewidocznej zieleni, podkreślająca nastrój leśnych uroczysk. Dziś wystawy fotografii czarno-białej oglądamy rzadko i są one wyrazem nie tylko elegancji, ale też pewnej elitarności. To także nawiązanie do pierwszych albumów Włodzimierza Puchalskiego i innych twórców polskiej fotografii przyrodniczej.

wystawa zaproszenie22 Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza na otwarcie wystawy fotograficznej „LAS” oraz imprezę towarzyszącą - koncert inspirowany naturą w wykonaniu Wojciecha Popielarza – gitara

26 kwietnia 2018 r., godz. 10:00

Ekspozycję tworzy 50 czarno-białych fotogramów o wymiarach 70x100 cm, oprawionych w technice dibond, przedstawiających piękno Lasów Państwowych północno-wschodniej Polski.
Duże, nastrojowe zdjęcia przenoszą nas w najbardziej dzikie i tajemnicze leśne zakątki, a piękno prezentowanych fotografii, oprócz mistrzowskiego wykonania, bardzo mocno podkreśla czarno-biała technika, która znakomicie oddaje nastrój i urok lasu.

Mecenat wystawy: Lasy Państwowe

Mecenat artystyczny: prof. Andrzej Strumiłło

Przygotowanie i wybór: Stanisław J. Woś

wstęp – 1 zł

008Fascynacja kamieniem sięga czasów prehistorycznych, kiedy to w epoce kamiennej z fragmentów krzemieni tworzono narzędzia. Wraz z rozwojem ludzkości kamień zaczął przyjmować inne znaczenie. Z funkcji użytkowej, zyskał rolę kulturową oraz dekoracyjną. W neolicie (V – II w. p.n.e.) narzędzia używane były w obrzędach religijnych. Minerałom i skałom często przypisywano właściwości magiczne, tworzono z nich różnego typu amulety. Dziś także zachwycamy się pięknem kamieni ozdobnych, nie zdając sobie sprawy, że wiele z nich występuje na terenie Polski – np. jedne z najpiękniejszych na świecie agaty oraz najbardziej polski z kamieni szlachetnych używanych w jubilerstwie – krzemień pasiasty. O nich właśnie jest wystawa "Minerały i skały ozdobne Polski" przedstawiająca wybrane okazy ze zbiorów PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.

36"Dawne kresy we współczesnym obiektywie" to najnowsza wystawa prezentowana w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zdjęcia kresów II Rzeczypospolitej, ziem które po ostatniej wojnie znalazły się w granicach Litwy, Białorusi i Ukrainy zostały wykonane przez uczestników konkursu przygotowanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w 2011 r. Niemi, ginący świadkowie dawnej swojskości kresów są nie tylko wdzięcznym tematem do plenerów fotograficznych, mają w sobie zapisane wielowarstwowe dzieje. Uroczyste otwarcie wystawy w drozdowskim Muzeum było okazją do przypomnienia najważniejszych momentów z historii miejsc utrwalonych w kadrze obiektywu.

001Najnowsza wystawa prezentowana w Muzeum Przyrody w Drozdowie, nosząca tytuł „Gdzie kobiety z tamtych lat, z naszych stron...” jest podróżą w świat kobiet; w wymiarze historycznym, kulturowym, a także - w pewnym sensie - psychologicznym. Zgromadzone eksponaty pochodzące z imponujących zbiorów rodziny Cywińskich, koncepcja wystawy i jej motywy przewodnie są próbą zgłębienia tego czym jest kobiecość i czym jest kobieca dusza. Mamy tu wiele śladów i tematów mówiących o aktywności kobiet na polach takich jak oświata, dobroczynność czy wychowanie patriotyczne. Przywołujemy wiele wspaniałych osób – pań będących przedstawicielkami ziemiaństwa, inteligencji oraz mieszczaństwa.

Additional information