MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert


 

Remont fasady południowej budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie - II przetarg nieograniczony
Termin składania ofert w postępowaniu mija 22.02.2019 r. o godz. 10:00.

Informacja o unieważnieu postępowania

Dotyczy postępowania pn.: Remonta fasady południowej budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie.

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp, Zamawiający - Muzeum Przyrody w Drozdowie informuje, że postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego zostało unieważnione.

Informacja o unieważnieniuOgłoszenie nr 502574-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Muzeum Przyrody w Drozdowie: Remont fasady południowej budynku Muzeum Przyrody

w  Drozdowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyłonienie wykonawcy, którego zadaniem będzie przygotowanie ekspertyzy technicznej zabytkowej siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie: elewacji zewnętrznej (wraz z balkonami) oraz dachu i obróbek blacharskich w części willowej i dworkowej Muzeum.

Additional information