MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Akwaria wystawa

Magazyn Akwarium logo

Magazyn Akwarium (mA) objął patronatem medialnym Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Jest to jedyny ogólnopolski dwumiesięcznik akwarystyczny przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych hobbystów. W czasopiśmie odnaleźć można wilele ciekawych  artykułów dotyczących hodowli ryb, bezkręgowców, a także uprawy roślin wodnych oraz nowych trendów w akwarystyce. Czytelnicy znajdą w nim również wywiady z osobowościami akwarystyki polskiej i światowej, przydatne wiadomości encyklopedyczne, informacje o nowinkach sprzętowych i technicznych, aktualności, recenzje, testy oraz reportaże z całego globu. Od 2018 roku w rozszerzonym mA swoje stałe miejsce mają nowe działy: “Terrarystyka” i “Oczko wodne”. Magazyn Akwarium wydawany jest na wysokim poziomie merytorycznym i technicznym. Jego redaktorem naczelnym jest dr Paweł Czapczyk.

okładki magazyn akwarium

Ogólnopolskie Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyły się 5 i 6 października bieżącego roku. W czasie imprezy ciekawe prelekcje wygłosili przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji, mediów, firm, stowarzyszeń oraz forów z branży akwarystycznej.

W sobotę wygłoszonych zostało kilka interesujących wykładów na temat ryb, płazów i bezkręgowców wodnych. Pierwsza prelekcja autorstwa Teresy Grużewskiej (Muzeum Przyrody w Drozdowie) dotyczyła stosowania roślin lądowych w akwarystyce. Julia Stojak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) omówiła płazy jako niedocenioną gromadę zwierząt. Podczas swojego wystąpienia Robert Kiercul zaprezentował projekt dotyczący współpracy Sekcji Akwariusze z dziećmi i młodzieżą w ramach promocji i rozwoju akwarystyki w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych leżących na terenie naszego kraju. Omówił również wszelkie formy współpracy białostockich akwarystów z osobami z niepełnosprawnością. Mariusz Sachmaciński (Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi) wygłosił prelekcje na temat Doliny Narwi oraz zwierząt i roślin w niej występujących.

Ilustracja z poprzednich Dni Akwarystyki

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza miłośników podwodnego świata na XI edycję Ogólnopolskich Dni Akwarystyki, która odbędzie się 5 i 6 października bieżącego roku.

10Aqua

Dziesiąta edycja Ogólnopolskich Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyła się 20 i 21 października bieżącego roku. Podczas imprezy interesujące prelekcje wygłosili naukowcy, którzy reprezentują uczelnie wyższe leżące na terenie naszego kraju, hodowcy oraz pasjonaci akwarystyki.

W sobotę można było wysłuchać kilku ciekawych wykładów na temat ryb. Pierwsza prelekcja autorstwa dr Romana Pawlaka dotyczyła pielęgnic z jeziora Malawi i ich specjalizacji pokarmowych. Podczas drugiego wystąpienia Robert Kiercul zaprezentował projekt dotyczący współpracy Sekcji Akwariuszy z dziećmi i młodzieżą w ramach promocji i rozwoju akwarystyki w placówkach oświatowo-wychowawczych leżących na terenie naszego kraju. Uczniowie z trzech szkół podstawowych leżących na terenie Białegostoku zaprezentowali urządzone przez siebie akwaria, które były wyeksponowane w czasie odbywających się Dni Akwarystyki w Drozdowie.

Additional information