MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Akwaria wystawa

001

W sobotę i niedzielę 5-6 lutego 2022 roku odbyły się warsztaty akwarystyczne zorganizowane w ramach „Feryjnych weekendów w Muzeum w Drozdowie”. W ramach zajęć uczestnicy karmili ryby akwariowe (między innymi mięsożerne piranie), czyścili szyby w zbiornikach oraz filtry, jak również założyli świeże akwarium dla ryb z jeziora Malawi.

„II wystawa akwarystyczno-terrarystyczna” w Kleszczowie

Po niespełna 2 latach przerwy spowodowanej pandemią wywołaną przez wirusa Sars-cov-2 Muzeum zaprezentowało swoje stoisko akwarystyczne na imprezie zoologicznej pod nazwą „Animalia”. Wydarzenie to odbyło się w Kleszczowie na terenie Kompleksu SOLPARK 28 i 29 sierpnia bieżącego roku. Patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach w/w przedsięwzięcia zorganizowana została wystawa psów, kotów, zwierząt hodowlanych, zwierząt egzotycznych. Ryby akwariowe eksponowane były podczas „II wystawy akwarystyczno-terrarystycznej”, w której uczestniczyli pasjonaci „podwodnego świata” z różnych regionów Polski.

Adam Karwowski zaprezentował akwarium zimnowodne obrazujące biotop narwiański. W zbiorniku pływał Sum europejski Silurus glanis. Na stoisku znajdowały się także broszury (ulotki, foldery, zakładki do książek) promujące drozdowskie Muzeum. Dzięki udostępnionym materiałom uczestnicy kleszczowskiej imprezy mogli zapoznać się z ofertą wystawienniczą i edukacyjną naszej placówki.

Magazyn Akwarium logo

Magazyn Akwarium (mA) objął patronatem medialnym Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Jest to jedyny ogólnopolski dwumiesięcznik akwarystyczny przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych hobbystów. W czasopiśmie odnaleźć można wilele ciekawych  artykułów dotyczących hodowli ryb, bezkręgowców, a także uprawy roślin wodnych oraz nowych trendów w akwarystyce. Czytelnicy znajdą w nim również wywiady z osobowościami akwarystyki polskiej i światowej, przydatne wiadomości encyklopedyczne, informacje o nowinkach sprzętowych i technicznych, aktualności, recenzje, testy oraz reportaże z całego globu. Od 2018 roku w rozszerzonym mA swoje stałe miejsce mają nowe działy: “Terrarystyka” i “Oczko wodne”. Magazyn Akwarium wydawany jest na wysokim poziomie merytorycznym i technicznym. Jego redaktorem naczelnym jest dr Paweł Czapczyk.

okładki magazyn akwarium

Ogólnopolskie Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyły się 5 i 6 października bieżącego roku. W czasie imprezy ciekawe prelekcje wygłosili przedstawiciele uczelni wyższych, instytucji, mediów, firm, stowarzyszeń oraz forów z branży akwarystycznej.

W sobotę wygłoszonych zostało kilka interesujących wykładów na temat ryb, płazów i bezkręgowców wodnych. Pierwsza prelekcja autorstwa Teresy Grużewskiej (Muzeum Przyrody w Drozdowie) dotyczyła stosowania roślin lądowych w akwarystyce. Julia Stojak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) omówiła płazy jako niedocenioną gromadę zwierząt. Podczas swojego wystąpienia Robert Kiercul zaprezentował projekt dotyczący współpracy Sekcji Akwariusze z dziećmi i młodzieżą w ramach promocji i rozwoju akwarystyki w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych leżących na terenie naszego kraju. Omówił również wszelkie formy współpracy białostockich akwarystów z osobami z niepełnosprawnością. Mariusz Sachmaciński (Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi) wygłosił prelekcje na temat Doliny Narwi oraz zwierząt i roślin w niej występujących.

Additional information