MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 
 
 
Zgodnie z rozporządzeniami

Prezesa Rady Ministrów

od dnia 07.11.2020 do 29.11.2020

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie
jest nieczynne

 

 

Additional information