MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

 Fragment z prezentacji

Działają w różnych obszarach kultury, ale łączy ich jedno - od lat z pasją i oddaniem pracują na rzecz jej rozwoju w naszym regionie. Siedmiu podlaskich twórców zostało nagrodzonych przez Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury za sezon 2019/2020. Ogłoszenie laureatów odbyło się online w środę (2.12). Gratulacje nagrodzonym złożył marszałek Artur Kosicki.

"- Przekazywane dzisiaj nagrody to wyraz naszego uznania za to czym się zajmujecie, w jaki sposób wpływacie na rozwój kulturalny regionu – mówił marszałek gratulując laureatom. - Cieszę się, że to nie jest tylko Wasza praca, ale pasja, całe życie poświęcane wspaniałej działalności. Promujecie region w kraju i poza jego granicami, podejmujecie się bardzo trudnych wyzwań. Dziękuję za to w imieniu zarządu, radnych sejmiku i własnym. Jesteśmy z Was dumni!"

Za całokształt pracy twórczej doceniono Janinę Osewską - poetkę, fotograf, pedagoga, animatorkę życia literackiego i regionoznawcę.   

"- Jestem dumna i szczęśliwa, że mogłam otrzymać tę nagrodę. Dziękuję zarządowi województwa, panu marszałkowi, a także osobom, które mnie do tej nagrody zgłosiły – mówiła Janina Osewska."

Jej wiersze przetłumaczono na wiele języków. Publikowała w polskich pismach literackich oraz w Australii, Litwie, Ukrainie, Kanadzie, USA, Mongolii, a także w antologiach i almanachach w Polsce i za granicą (Czechy, Litwa, Mongolia, Liban, Indie, Argentyna). Uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach i kongresach poezji w Polsce, na Litwie, w Irlandii, USA, Mongolii i Indiach. Urodziła się i mieszka w Augustowie

Laureatem nagrody został też Fryderyk Nowicki – wieloletni nauczyciel muzyki i dyrygent chóru szkolnego Liceum Ogólnokształcącego w Łapach w latach 1953-2004 i założyciel Żeńskiej Orkiestry Dętej.  

Władze województwa doceniły również jeden z najstarszych podlaskich zespołów folklorystycznych. To działający od 65 lat „Narwianie”.
Zespół bierze udział w licznych festiwalach, koncertach i wydarzeniach. Poprzez swoje występy promuje podlaską twórczość ludową i unikatowe elementy wiejskiego folkloru.

"- Dziękujemy za docenienie 65-lecia naszej działalności związanej z pielęgnowaniem tradycji Podlasia. Dzięki wsparciu samorządowemu możemy podnosić nasze umiejętności – podkreślali przedstawiciele „Narwian” – Chcemy też przy okazji podziękować za to, że nasz zespół mógł brać udział w realizacji płyty„ Na ławeczce” wydanej przez Województwo Podlaskie."

Wśród tegorocznych laureatów znalazła się też znakomita aktorka Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku – Justyna Godlewska - Kruczkowska.
Nagrodę otrzymała za 20 lat pracy artystycznej. W tym czasie wykreowała wiele znakomitych ról, w większości pierwszoplanowych. Justyna Godlewska – Kruczkowska jest też pedagogiem, prowadzi wiele warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży. Od lat współpracuje z Książnica Podlaską.

"- Każda kultura uskrzydla, cieszę się, że mogę być cząstka życia kulturalnego naszego województwa, że swoimi występami mogę wzruszać i bawić. Obiecuję, że tak jak do tej pory, będę z pasją i oddaniem tworzyć, mam nadzieję przez kolejne 20 lat – mówiła Justyna Godlewska – Kruczkowska dziękując za wyróżnienie."

Nagrodę Marszałka za całokształt dotychczasowej działalności na rzecz upowszechniania kultury naszego regionu w kraju i zagranicą otrzymał Aleksander Naumow, światowej klasy polski uczony, znany społecznik „zasłużony dla Białostocczyzny”, autor ponad 200 publikacji,  członek wielu międzynarodowych komitetów, komisji i redakcji naukowych.

"- Wyróżnienie, ta nagroda jest zaszczytem, ale też niespodzianką. Ja wyrosłem tu na Podlasiu. Przez całe dość tułacze życie starałem się pokazywać wartość tej naszej podlaskiej kultury. Tu właśnie historia i współczesność stykają się nieustanie w niezwykły sposób. To zespolenie tworzy różnoraką inspirację, daje też twórczą moc w różnych środkach wyrazu – podkreślał laureat."

Prof. Aleksander Naumow zajmuje się przede wszystkim kulturą Słowian prawosławnych, szczególnie z dawnych epok, ale także bada funkcję duchowości chrześcijańskiej i dawnej tradycji w czasach nowożytnych. Pionier badań nad cerkiewnosłowiańską twórczością prawosławnych i greckokatolickich obywateli Rzeczpospolitej. Popularyzuje piśmiennictwo starosłowiańskie, będąc najbardziej produktywnym tłumaczem dawnych utworów literacko-liturgicznych na język polski.

Kolejną nagrodzoną jest Anna Archacka, Dyrektor Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie.
Jak podkreślano w uzasadnieniu przyznania nagrody - w trakcie  40 lat pracy zawodowej mobilizuje do ratowania dziedzictwa. Dzięki profesjonalizmowi, kreatywności i umiejętnościom menedżerskim tworzy instytucję prężna, o wielokierunkowej ofercie programowej, żywo reagującą na potrzeby oraz kształtującą upodobania kulturalne różnych grup wiekowych społeczności powiatu. Umiejętnie pozyskuje środki z funduszy europejskich i krajowych.
Dyrektor Anna Archacka w przekazanym podziękowaniu podkreślała, że nagroda jest dla niej wielkim wyróżnieniem, a praca w kulturze i dla kultury jest zaszczytem i bezcennym doświadczeniem.  

Listę laureatów zamyka Cezary Chwicewski – twórca, strateg i dyrektor kreatywny Up To Date Festival. Wyróżnienie otrzymał za zainicjowanie i zarządzanie akcją „Wyślij Pocztówkę do Babci”.
Akcja ta to nie tylko tysiące wysłanych pocztówek, ale także setki tysięcy wyświetleń, dziesiątki tysięcy relacji, udostępnień, komentarzy, postów i publikacji. 

"- To jest duże wyróżnienie za pracę w którą wkładamy serce, za rzeczy artystyczne, związane z kulturą – podkreślał Cezary Chwicewski –  Akcja „Wyślij Pocztówkę do Babci” łączy pokolenia. Więzy pokoleniowe są konieczne do życia, a ta akcja właśnie te relacje wzmacnia - podkreślał."

Cezary Chwicewski przypomniał, że samorząd województwa mocno angażuje się w organizację Up To Date Festival. Dzięki wsparciu władz regionu mógł też powstać mural „Wyślij Pocztówkę do Babci” – władze województwa udostępniły ścianę swojego budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej w Białymstoku.

Marszałek zachęcał wszystkich, którzy działają w obszarze kultury do zgłaszania kandydatur do nagrody. 

"- Mamy rzeszę wspaniałych artystów i wiele wspaniałych osób, które są wizytówką naszego regionu. Mamy czym się chwalić - podkreślał Artur Kosicki."

Gratulacje laureatom złożyła też Agata Puchalska, dyrektor Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wszyscy nagrodzeni otrzymają po 9 tys. zł.

Dotychczas nagrody artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego otrzymali m.in. artyści Jerzy Maksymiuk, Andrzej Strumiłło i Leon Tarasewicz oraz twórcy fundacji i ośrodka "Pogranicze" Krzysztof i Małgorzata Czyżewscy.

  • 0x0
  • 0x0_1
  • 0x0_2
  • 0x0_3
  • 0x0_4
  • marszalek
  • z_prezentacji

 

Aneta Kursa
fot. Małgorzata Sawicka

 

Źródło wiadomości: 

https://www.wrotapodlasia.pl/

 

 

Additional information