MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zapraszamy do Muzeum!

 

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie, od 1 lutego 2021 roku, jest ponownie otwarte dla zwiedzających.

 Z powodu pandemii obowiązuje reżim sanitarny, między innymi zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu.

 

Zapraszamy:

- w sezonie zimowym: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, w soboty i niedziele 9.30-15.30

- w sezonie letnim: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.30, w soboty i niedziele 9.30-17.30

Additional information