MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

01

Za Muzeum Przyrody – Dworem Lutosławskich w Drozdowie pracowity rok 2021. Wykonano inwestycje na łączną kwotę brutto wynoszącą prawie 1,5 mln zł, a w planach na przyszłe lata są jeszcze ambitniejsze projekty. Ich realizacja będzie bez wątpienia przełomowym punktem w historii drozdowskiej placówki.

Co już zrobiono? W części willowej zabytkowego dworu Lutosławskich (przypomnijmy, że jego stylistyka to willa włoska) wymieniono dach na blachę miedzianą oraz wstawiono świetlik rzucający naturalne światło na hall wewnątrz budynku. Przedsięwzięcie zostało dofinansowanie przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 344 780,20 zł netto. Łączna kwota zadania to 441 200 zł (VAT po stronie Muzeum). Wykonano także remont elewacji willi oraz rozpoczęto montaż windy, by dostosować placówkę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na ten cel Muzeum otrzymało dofinansowanie w ramach programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego o nazwie Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 „Wolność Po Polsku” w kwocie netto: 600 000 zł.

W ramach tego zadania rozpoczęto również prace związane z reorganizacją i rozbudową Muzeum. I to są właśnie wspomniane na wstępie dalekosiężne plany. W przyszłości większy nacisk położony zostanie na historię i dziedzictwo intelektualne rodziny Lutosławskich oraz ich wielkiego przyjaciela – Romana Dmowskiego. Zabytkowy dwór zostanie przeznaczony wyłącznie na część historyczną. Tam zostaną ulokowane nowe wystawy poświęcone Lutosławskim i Dmowskiemu. Nie oznacza to w żaden sposób pomniejszenia działu przyrodniczego. Przeciwnie – do istniejącego zaplecza edukacyjnego zwanego Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej zostanie dobudowany pawilon wystawienniczy, w którym powstaną nowe wystawy przyrodnicze poświęcone przyrodzie Doliny Narwi i Ziemi Łomżyńskiej oraz wystawa akwarystyczna prezentująca ryby z całego świata. Część środków na to przedsięwzięcie będzie pochodziła z 4 mln zł dotacji w ramach Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych. Właśnie w roku 2021 przygotowano podstawy pod te inwestycje: powstały projekty architektoniczne i wykonano większość prac związanych z opracowaniem koncepcji nowych atrakcyjnych wystaw. Łącznie, wraz z kosztami remontu elewacji oraz zakupem i montażem widny, Muzeum wydało na ten cel 1 023 937, 34 zł brutto.

Choć przed drozdowską instytucją jeszcze dużo intensywnych działań, to już dziś warto szykować się na odwiedziny rozbudowanego muzeum. Prawdopodobnie będzie to możliwe w roku 2023. Nazwa też będzie nowa: Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego – Ośrodek Historyczno-Przyrodniczy w Drozdowie.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • logo

logo

Additional information