MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Warsztaty botaniczne

W sobotę 29 stycznia 2022 roku, w drugi weekend ferii zimowych, w drozdowskim Muzeum odbyły się rodzinne warsztaty botaniczne. Dopisała piękna słoneczna pogoda. Zgodnie z planem uczestnicy odszukali porosty na pniach drzew, na betonie i w innych miejscach w parku przy Muzeum. Zebrano z opadłych gałązek materiał do obserwacji. Spotkano rośliny zielne żyjące mimo mrozów oraz drzewa i krzewy kwitnące zimą. Ziołowa herbatka, jaką można było wypić na zakończenie warsztatów, posmakowała wszystkim.

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

Additional information