MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Muzeum Przyrody w Drozdowie

Projekt złożony przez Muzeum Przyrody w Drozdowie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu pn. „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie" uzyskał pozytywną opinię Komisji Oceny Projektów i znalazł się wśród 6 innych przedsięwzięć z terenu województwa podlaskiego, które otrzymają dotację z RPOWP.

Po podpisaniu umowy przez Marszałka Województwa Podlaskiego z Muzeum Przyrody w Drozdowie, przy udziale finansowym i wsparciu samorządu powiatu łomżyńskiego oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej Muzeum w 2011 roku zrealizuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej , remont tarasu wschodniego, wyposażenie pokoików gościnnych, wymianę małej architektury parkowej (ławki, oświetlenie, kosze) oraz zakupi hale namiotowe potrzebne przy organizacji imprez muzealnych w zabytkowym parku.

Realizacja powyższego projektu będzie kolejnym znaczącym krokiem w procesie przywracania dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu - Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Additional information