MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie

W piątek (29 października) w parku na terenie Muzeum Przyrody w Drozdowie miało miejsce uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej "Ostoja Drozdowska". Symboliczną wstęgę przecięli: Krzysztof Kozicki - Starosta Łomżyński, Anna Archacka - dyrektor Muzeum Przyrody, Jerzy Lipiński - prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Łomżyńska" oraz Andrzej Piotrowski - radny powiatu łomżyńskiego.
Zaproszeni na uroczystość goście mieli okazję pospacerować wśród jesiennej scenerii wykrotów, powalonych pni i ponad 100-letnich topoli. Zapoznali się też ze środowiskiem łęgów nadrzecznych, od kilkudziesięciu lat niezmienionym przez człowieka.

Uczestników otwarcia po ścieżce oprowadzały: dyrektor Anna Archacka i kustosz Muzeum - Teresa Grużewska demonstrując atrakcje edukacyjne dla dzieci m.in.: puzzle, stemple z odlewami tropów zwierząt, udźwiękowioną tablicą "Ptasi zegar" itp., dzięki którym najmłodsi goście "Ostoi" spędzając aktywnie czas będą mogli połączyć zabawę z wiedzą przyrodniczą. Ścieżka przystosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nie zapomniano również o osobach niepełnosprawnych z problemami wzroku. Z myślą o nich wyposażenie edukacyjne ścieżki wykonano z użyciem techniki reliefowej i pisma brajla oraz zadbano o możliwość korzystania z przewodnika audio z audiodeskrypcją "Ostoi Drozdowskiej". Podnadto na stronie internetowej Muzeum umożliwia odsłuchanie i pobranie przewodnika.

W tym samym dniu miało miejsce otwarcie wystawy rzeźb w glinie wykonanych przez głuchoniewidomych artystów. Imponującą instalację składającą się z 64 rzeźb przedstawił i omówił artysta rzeźbiarz prof. Ryszard Stryjecki.
Prezentowane w parku przymuzealnym prace powstały podczas plenerów rzeźbiarskich organizowanych przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Twórcy pracowali pod kierunkiem artystów rzeźbiarzy: prof. Ryszarda Stryjeckiego – pomysłodawcy oraz kustosza plenerów i Mieczysława Syposia – wybitnego niesłyszącego artysty. Rzeźby prezentowane były w wielu miejscach w kraju i za granicą. W Drozdowie można bedzie je oglądać przez cały rok.

Zadania zrealizowano przy pomocy finansowej: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Łomży, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

loga

 

Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Muzeum Przyrody w Drozdowie 

 

 

Additional information