MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Prywatne archiwum R.Dmowskiego - wystawa w Muzeum w Drozdowie

Niezwykła wystawa powstała w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Muzeum we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie przygotowało ekspozycję na temat działalności niepodległościowej Romana Dmowskiego w okresie Konferencji Pokojowej w Paryżu. Wielką gratką są zaprezentowane, oryginalne dokumenty oraz zdjęcia z lat 1918 – 1919 dokumentujące działalność polityczną i życie prywatne R. Dmowskiego.

Na wystawie dostrzec można także akcent łomżyński. Prezentowane są listy wysłane przez córkę chrzestną polityka Marię Niklewiczową min. z Drozdowa, a także korespondencja z innymi osobami z rodziny Lutosławskich. Część z wyeksponowanych materiałów nie była dotychczas prezentowana publicznie.
Jest to także nowe źródło do poznania kulis wydarzeń z czasu końca działań wojennych na frontach pierwszej wojny światowej, powstawania nowego ładu w Europie. Wydarzenia te rozpatrywane są w polskiej historiografii od 90 lat, w sposób niejednoznaczny, a nawet budzący kontrowersje – może na skutek braku dostatecznej ilości faktów potwierdzonych w materiałach źródłowych? Przeznaczone do obejrzenia archiwalia pochodzą z prywatnego archiwum R. Dmowskiego, które po zakończeniu Konferencji zostało zapakowane w walizkę otwartą ponownie 90 lat później. Archiwum powstało dzięki skrupulatności Stanisława Kozickiego, sekretarza Delegacji Polskiej. Niezwykła pieczołowitość, dokumentalisty w dokumentowaniu aktywności delegata pełnomocnego zaważyła na tym iż wśród archiwaliów zachowały się prywatne listy oraz inne tego rodzaju dokumenty.
Zaprezentowana na wystawie część archiwum stwarza niezwykłą okazję do tego by przenieść się w czasie do chwil kiedy powstawały wyeksponowane dokumenty oraz pobudzenia wyobraźni do osobistej refleksji nad tematem wystawy.

Wystawę można oglądać do końca stycznia 2011r.

Zaprezentowane archiwalia pochodzą ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Fundacji im. Romana Dmowskiego.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dmowski_drozdowo000.mini dmowski_drozdowo001.mini dmowski_drozdowo002.mini dmowski_drozdowo004.mini dmowski_drozdowo005.mini dmowski_drozdowo007.mini

Additional information