MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

110506144926

Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży i Burmistrz Miasta Nowogród serdecznie zapraszają na tegoroczne XVIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie, które odbędą się w dniach 18-19 czerwca 2011 roku.

W ramach XVIII Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej odbędą się m.in.:
- Popołudnie z Twórczością Ludową- 18 czerwca 2011 roku (miejsce: amfiteatr obok Skansenu Kurpiowskiego im.A.Chętnika w Nowogrodzie)
- otwarcie wystawy Konkursu Kurpiowskiej Sztuki Ludowej- 18 czerwca 2011 roku ( M-GOK Nowogród)
- Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 18 - 19 czerwca 2011 roku (miejsce: amfiteatr obok Skansenu Kurpiowskiego im. A.Chętnika w Nowogrodzie)

Materiały od organizatorów

Additional information