MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

wystawa_lutoslawski01M

Witold Lutosławski to najsłynniejszy polski kompozytor światowej sceny muzycznej XX wieku. Pochodził z Ziemi Łomżyńskiej.
Nie jest to jednak postać znana Polakom na tyle, na ile zasługuje dorobek kompozytorski oraz sama sylwetka kompozytora. Osobom znającym z kolei twórczość kompozytorską Witolda Lutosławskiego, nieznany jest bardzo często fakt, że pochodzi on z Drozdowa, z zasłużonej dla polskiej kultury rodziny Lutosławskich.

Powstała z inicjatywy Muzeum Przyrody w Drozdowie wystawa Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego, której autorką scenariusza jest Teresa Witkowska - przedstawicielka młodego pokolenia rodziny Lutosławskich, przybliża tę postać szerokiemu gronu odbiorców. Pani Teresa korzystała z największego archiwum rodzinnego Lutosławskich gromadzonego przez Krystynę Witkowską. Dzięki temu zwiedzający wystawę mają okazję obejrzeć zdjęcia i zapoznać się z materiałami wcześniej niepublikowanymi. Wystawa informuje również o działalności charytatywnej kompozytora, która za życia Witolda Lutosławskiego była - na jego życzenie - nie nagłaśniana.

Wystawa przygotowana jest z myślą o prezentacji w różnych miejscach kraju. Była m.in. w: Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie, Filharmonii Narodowej, Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Wszystkich zainteresowanych wypożyczeniem wystawy prosimy o kontakt z Muzeum, tel. 086 219-20-81. Wystawa jest dwujęzyczna, łatwa w montażu, przygotowana w formie 15 wolnostojących tablic. Towarzyszą jej plakaty i foldery.

Wystawa powstała przy pomocy finansowej: Fundacji Wspomagania Wsi, Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Fundacji Narwiańskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

wystawa_lutoslawski02M wystawa_lutoslawski03M wystawa_lutoslawski04M

Additional information