MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.W dniu 04.05.2012 roku rozpoczęła się budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie realizowana jest w ramach projektu „Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie" Nr WND-RPPD.05.02.00-20 - 069/10, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Początek budowy (04.05.2012 r.)

OEE001 OEE002 OEE003


Budowa OEE - dzień 05.06.2012 r.

OEE005 OEE006 OEE008

OEE009 OEE011_1 OEE010


Budowa OEE - dzień 14.06.2012 r.

OEE12 OEE13 OEE14 

Budowa OEE - dzień 29.06.2012 r.

MPD_DrozdowoOEE02 MPD_DrozdowoOEE03 MPD_DrozdowoOEE04

MPD_DrozdowoOEE05 MPD_DrozdowoOEE06 MPD_DrozdowoOEE07


Budowa OEE - dzień 23 sierpnia 2012 r.

IMG_0292 IMG_0300  IMG_0305 IMG_0316 IMG_0317 IMG_0320 IMG_0333  IMG_0313 IMG_0346

 

 

 

Additional information