MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dobiegła końca realizacja projektu pt. "Udostępniamy Muzeum gościom niewidzącym i obcojęzycznym". Projekt realizowało Muzeum Przyrody w Drozdowie we współpracy z Fundacją Audiodeskrypcja.
Został on dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku - Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska, w ramach Programu „Wspieranie działalności ośrodków edukacji ekologicznej".
Celem projektu było udostępnienie Muzeum Przyrody w Drozdowie osobom niewidomym i słabowidzącym poprzez stworzenie przewodnika audio z audiodeskrypcją wybranych obiektów muzealnych, oraz gościom obcojęzycznym poprzez przygotowanie niemiecko i anglojęzycznej wersji przewodnika audio. Dodatkowo przygotowano kilka eksponatów wypreparowanych zwierząt, co daje możliwość "zobaczenia ich za pośrednictwem dotyku".

Poznanie przez dotyk jest atrakcją i sprawia przyjemność nie tylko najmłodszym, ale wszystkim zwiedzającym.
Kolejną innowacją wprowadzoną w ramach projektu, jest całkowicie nowa strona internetowa Muzeum Przyrody w Drozdowie. Jest ona tworzona zgodnie ze standardami dostępności W3C, które uwzględniają potrzeby i możliwości korzystania z internetu przez osoby niewidome.
Już teraz niewidomi internauci korzystający z programów odczytu ekranu, mogą pobrać ze strony Muzeum Przyrody w Drozdowie: www.muzeum-drozdowo.pl przewodnik audio z audiodeskrypcją.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Niezwykle ważny z punktu widzenia realizatorów projektu jest fakt, iż Muzeum Przyrody w Drozdowie jest beneficjentem projektu "Drzwi Do Kultury..., zrealizowanego przez Fundację Audiodeskrypcja wspólnie z Fundacją Prawo i Partnerstwo, który jako pierwszy otworzył na stałe swe drzwi za pomocą audiodeskrypcji i przewodnika audio gościom niewidomym i słabowidzącym.

Obecnie placówki kulturalne w swojej przytłaczającej większości nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych, a przygotowywane pokazy z audiodeskrypcją mają charakter wydarzeń incydentalnych, jednostkowych.
Zrealizowany projekt zasługuje zatem na uwagę, gdyż jest pierwszym w Polsce krokiem, zmierzającym do trwałego, systemowego rozwiązania tego problemu. Mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować tę inicjatywę, tym bardziej iż to pierwsze, ale nie ostatnie zmiany udostępniające Muzeum Przyrody w Drozdowie. Kolejnym takim przedsięwzięciem będzie budowa ścieżki edukacyjnej w parku muzealnym. Budowa "Ostoi Drozdowskiej" rozpocznie się w 2010 roku.

Przewodniki audio do pobrania:

Salon Dworski

Trofea Łowieckie

Szata roślinna Kotliny Biebrzańskiej

Batalion - Symbol Kotliny Biebrzańskiej

Ptaki Kotliny Biebrzańskiej

 Ssaki Kotliny Biebrzańskiej

Łoś - król Bagien Biebrzańskich

Podwodny Świat Pięciu Kontynentów

Additional information