MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

CIMG5970Rok 2012 obfituje w wydarzenia związane z uczczeniem powstania projektu krzyża harcerskiego. Drozdowo, miejsce urodzenia twórcy odznaki harcerskiej ks. Kazimierza Lutosławskiego odgrywa szczególną rolę w obchodach jubileuszu. Z tej okazji w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyły się m.in. prezentacja wystawy pt. „Harcerskie dekady – geneza harcerstwa na ziemiach polskich”, finał konkursu wiedzy historycznej - „W hołdzie pamięci ks. Kazimierza Lutosławskiego”. Placówka udzieliła też wsparcia organizatorom harcerskiej drogi krzyżowej, w której udział wzięli uczestnicy XIX Zlotu im. dh. Szarego. Działania te odbiły się echem wśród społeczności harcerskiej. Nie zabrakło też naśladowców pragnących w pracy swojej drużyny podkreślić wyjątkowość rocznicy.

 

Szczytny cel wyznaczyła sobie np. 21 DH „Agapa-Pomocna dłoń”. Drużyna prowadzona przez phm. Marzenę Bagińską działa od siedmiu lat przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem. W ramach jubileuszu przystąpiła do „Kampani Bohater” obierając za wzór postać ks. Kazimierza Lutosławskiego. Nawiązano współpracę z Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwieńczeniem której był wyjazd do Drozdowa pod hasłem „Bliżej Bohatera”. Wizyta miała miejsce 22 sierpnia, a jej uczestnicy za główny cel przyjęli odwiedziny grobów rodziny Lutosławskich znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Drozdowie. Wyposażeni w narzędzia do sprzątania grobów oraz terenu je otaczającego poświęcili swój czas na uporządkowanie miejsc spoczynku rodziców księdza oraz kaplicy z kryptą, gdzie spoczywa Kazimierz Lutosławski. W trakcie wizyty nie zabrakło chwili na uczczenie pamięci po zmarłych, był też czas na osobiste intencje składane przy grobie bohatera.

Na uwieńczenie wysiłków związanych z realizacją zadań rada drużyny zaplanowała uroczyste nadanie Drużynie imienia dh. Kazimierza Lutosławskiego, co zarządzono do realizacji na wrzesień jako główny z punktów uroczystych obchodów ósmej rocznicy powstania Drużyny.

M.Rydzewski

 • CIMG5837
 • CIMG5840
 • CIMG5841
 • CIMG5844
 • CIMG5849
 • CIMG5864
 • CIMG5876
 • CIMG5895
 • CIMG5898
 • CIMG5946
 • CIMG5965
 • CIMG5970

Additional information