MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

100 7178Wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro IPN w Białymstoku przybliża martyrologię przedstawicieli narodu polskiego internowanych w latach 1944 – 1947 na terytorium ZSRR.  Sprawa przez wiele lat skazana na zapomnienie dopiero od stosunkowo niedawna ma możliwość być prezentowaną w pełnym świetle zdarzeń.
Znaczącym wydarzeniem w opinii łomżyńskich szkół okazało się otwarcie wystawy "Rdzawe druty od Ojczyzny dzielą nas... Internowani w latach 1944 - 1947" zainaugurowanej w sali wystaw czasowych Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Na inaugurację przybyły uczniowskie reprezentacje z SP nr 4 w Łomży, PG w Piątnicy oraz SP w Drozdowie wraz ze swoimi opiekunami. Na wernisażu wystawowy obecni byli: Adam Sowa - Wicestarosta Łomżyński, Mieczysław Bieniek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, st.bryg. Jan Chludziński - Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz Bogdan Zalewski Dyrektor SP w Rakowie, a także mieszkańcy Drozdowa. Wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski w nadesłanym liście napisał: „Przedsięwzięcie to jest wspaniałą okazją do pielęgnowania ciągle żywej pamięci o tych trudnych latach w historii Polski. Wydarzenie te dodatkowo skłania nas do zastanowienia się nad wartością, jaką jest życie w wolnej i niepodległej Polsce”.   
Wprowadzenie w tematykę ekspozycji wygłosił dr Łukasz Lubicz-Łapiński, historyk z Oddziałowego Biura Edukacji IPN w Białymstoku. Oprócz słów ze strony przedstawiciela instytucji, która opracowała wystawę goście usłyszeli wspomnienia Pana Józefa Poteraja. Dziś już prawie osiemdziesięcioletni emerytowany nauczyciel języka polskiego jest zarazem naocznym świadkiem i poszkodowanym okresu stalinowskich represji. Barwne życiowe wspomnienia przesycone fachową wiedzą z zakresu historii oraz treściami wystawy bazującej w znacznej mierze na reprodukcjach archiwalnych fotografii i dokumentów nie pozostawiły bez emocji. Sugestywny przekaz Pana Józefa Poteraja poprowadził słuchaczy po zakamarkach historii dotychczas dobrze znanych wyłącznie represjonowanym, przez długie lata skazanym na milczenie i lęk przed kolejną falą represji.
Otwarcie wystawy uświadomiło obecnym iż wiele pytań dotyczących  prezentowanej tematyki wciąż pozostaje otwartych, tak samo jak pełna lista nazwisk osób poszkodowanych na skutek sowieckich represji.

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających do grudnia 2012 r.

  • 100-0005_IMG_2
  • 100-0006_IMG_2
  • 100_7159
  • 100_7165
  • 100_7166
  • 100_7178
  • 100_7183
  • Logo_IPN

Additional information