MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 2642Obchody Święta Niepodległości w Drozdowie odbyły się w piątek 9 listopada. Punktualnie o godzinie 12 przed siedzibą Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyły się uroczystości pod tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego. W imieniu Samorządu Powiatu Łomżyńskiego głos zabrał Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski. Dziękując przybyłym za obecność życzył: "Niech entuzjazm Polek i Polaków z 1918r. stanie się twórczą energią w naszym codziennym budowaniu bezpiecznej, nowoczesnej i solidarnej Polski". Podkreślił także wymowę patriotyczną miejsca: "Dziś w przededniu 11 listopada spotkaliśmy się w miejscu szczególnym, w którym przebywał i pracował jeden z najwybitniejszych polityków pierwszej połowy XX w. Roman Dmowski, który wytrwałą pracą polityczną służył Polsce w przełomowym momencie odrodzenia  państwa. Dziś składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyt Romana Dmowskiego w Drozdowie oddajemy hołd i wyraz naszej wdzięczności wszystkim pokoleniom Polek i Polaków, dzięki którym można cieszyć się wolnością w wolnej ojczyźnie".

Delegacje złożyły wiązanki pod tablicą upamiętniającą Dmowskiego: delegacja Powiatu Łomżyńskiego, miasta Łomży, Województwa Podlaskiego, Związku Kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży wraz z kierownikiem Warsztatów Technicznych w Łomży, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Klubu "Fort", w im. Posła Jacka Boguckiego kwiaty złożył radny Powiatu Łomżyńskiego Kazimierz Polkowski.
Uroczystość odbyła się w asyście pocztów sztandarowych Starostwa Powiatowego w Łomży oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drozdowie. Uroczystość zaszczycił obecnością JE Ks. Biskup  Janusz Stepnowski Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej, Ks. Prałat Aleksander Suchocki Proboszcz Parafii Drozdowskiej. Wśród gości byli również przedstawiciele straży pożarnej, policji, samorządów gmin oraz miast z terenu powiatu łomżyńskiego, a także instytucji związanych z kulturą, ochroną i gospodarką zasobami przyrodniczymi.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w nowo powstałym budynku mieszczącym Centrum Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie.  
Starosta Łomżyński przywitał przybyłych gości: JE Biskupa Łomżyńskiego, Proboszcza Drozdowskiego, Jacka Piorunka - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, Marka Olbrysia - Radnego Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego, Mirosławę Kluczek - Wiceprezydenta miasta Łomży, Andrzeja Grygoruka - Wicedyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego, Mariusza Sachmacińskiego – Dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Dariusza Godlewskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża.  
Starosta kończąc wystąpienie podkreślał swoimi słowami iż: "Szukać Polski musimy w przestrzeni, w miejscu, które zajmuje na mapie w pejzażu, który ją tu w naturze wypełnia i nas otacza". Zaznaczył także wyjątkowość tegorocznych obchodów: "Przeżywanie tego wielkiego i radosnego święta jakim dla Polaków jest odzyskanie niepodległości, w naszej „Małej Ojczyźnie” możemy wzbogacić o satysfakcję związaną z przekazaniem do użytku nowego miejsca, które będzie służyło kształtowaniu postaw wrażliwości i szacunku dla przyrody, a także świadomego korzystania z jej zasobów, tak żeby jak najwięcej zachować dla następnych pokoleń". Następnie dokonano przecięcia wstęgi symbolizującej rozpoczęcie działalności placówki. Wstęgę przecięli: Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, Starosta Łomżyński,  Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Zastępca Prezydenta miasta Łomży, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.   Biskup Łomżyński dokonał uroczystego poświęcenia nowej placówki. Podziękował też inicjatorom przedsięwzięcia: "Bóg zapłać tym wszystkim inicjatorom, którzy zdecydowali się, aby tu właśnie powstało to centrum. Szczęść Boże. Niech służy naszym ludziom dorosłym, a szczególnie dzieciom i młodzieży". Po tych słowach głos zabrała Anna Archacka Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie. Przybliżyła działania Muzeum ukierunkowane na wzrost komfortu warunków zwiedzania, bezpieczeństwa zbiorów, a także poszerzenie oferty i podniesienie estetyki obiektu i jego otoczenia. Wśród nich m. in.: wymianę wszystkich okien i drzwi, nowe wyposażenie pomieszczeń gościnnych, renowację tarasów i schodów oraz wymianę małej architektury parkowej i oświetlenia zewnętrznego, powstanie ścieżki edukacyjnej pn. "Ostoja drozdowska", audiodeskrypcję, nową stronę internetową placówki, a także montaż instalacji przeciwpożarowej oraz przeciwwłamaniowej. Kończąc zwróciła uwagę iż nowy budynek, rozwiązuje sprawę zaplecza dydaktycznego nieodzownego do prowadzenia zajęć edukacyjnych na szerszą skalę. Za pomoc  finansową podziękowała jednostce prowadzącej – Powiatowi Łomżyńskiemu, Starostom Łomżyńskim obecnej i poprzedniej kadencji, Radnym i Zarządowi Powiatu obu kadencji. Wyrazy wdzięczności przekazała także Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Zarządowi Województwa Podlaskiego zarządzającym środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Następnie głos zabrali: Jacek Piorunek, Dariusz Godlewski oraz Stanisława Chyl – były Dyrektor MP w Drozdowie. Wszystkim wystąpieniom towarzyszyły refleksje na temat przeszłości oraz dalszego rozwoju Muzeum.
Na zakończenie uroczystości został odczytany list nadesłany przez Posła RP Jarosława Zielińskiego.

Wręczenie Nagród Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie kultury, sportu i inicjatywy społeczno-gospodarczej za całokształt dokonań było kolejnym elementem składowym uroczystości. Po raz pierwszy w historii przyznano nagrodę w dziedzinie inicjatywy społeczno-gospodarczej. Laureatką w tej dziedzinie została Maria Dąbrowska z Nowogrodu, nauczycielka wychowania fizycznego w gimnazjum i jednocześnie inicjatorka wielu przedsięwzięć społeczno-kulturalnych. W dziedzinie sportu nagrodą uhonorowano Lecha Malinowskiego, animatora sportu, szefa powiatowych LZS-ów. W dziedzinie kultury nagrodę otrzymał Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej, który obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia działalności.
Ostatnim punktem programu był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Jacka Szymańskiego i Dariusza Wójcika, którym akompaniował na fortepianie Marek Lipski.

 • IMG_2642
 • IMG_2644
 • IMG_2646
 • IMG_2647
 • IMG_2648
 • IMG_2650
 • IMG_2651
 • IMG_2654
 • IMG_2657
 • IMG_2658
 • IMG_2661
 • IMG_2665
 • IMG_2667
 • IMG_2670
 • IMG_2683
 • IMG_2690
 • IMG_2693
 • IMG_2713
 • IMG_2731

 

Additional information