MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

416 marca br. w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbył się kolejny koncert z cyklu „Witold Lutosławski: Wielki Polak – Wielki Artysta" upamiętniającego 100. rocznicę urodzin sławnego twórcy muzyki, czyli Rok Lutosławskiego. Program zatytułowany „Muzyczne fascynacje Witolda Lutosławskiego" obejmował utwory skomponowane przez kompozytora (Recitativo et Arioso), a także dzieła innych twórców, które wiele dla niego znaczyły, które Lutosławski cenił, uznawał za wybitne, których kompozycja stanowiła dla niego swoistą inspirację. Wśród takich utworów znalazły się dzieła Maurycego Ravela (wspomnieć tu możemy wyjątkowe „Tzigane" mistrzowsko wykonane podczas koncertu), Ludwika van Beethovena (II Sonata A-dur opus 12) oraz Jana Sebastiana Bacha (I Sonata h-moll).
Wykonawcami koncertu byli: Krzysztof Jakowicz – jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i gościnny profesor na SOAI University w Osace w Japonii, uczestnik festiwali muzycznych światowej rangi, laureat wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, a także Robert Morawski – pianista, zdobywca wielu nagród muzycznych, współpracujący z najwybitniejszymi polskimi artystami. Koncert prowadził skrzypek związany z Filharmonią Kameralną im. W. Lutosławskiego w Łomży, twórca i muzyk kwartetu Alla Breve Jan Zugaj.

Krzysztof Jakowicz to przyjaciel Witolda Lutosławskiego; wielokrotnie z nim współpracował, wykonując jego utwory (niejednokrotnie były to prawykonania). Ze względu na te szczególne więzi z Lutosławskim, jeden z elementów koncertu stanowiły wspomnienia Krzysztofa Jakowicza. Miały one charakter osobisty i dotyczyły zarówno współpracy muzycznej, wspólnych występów w wielu miejscach na świecie, jak również łączących ich relacji. Usłyszeć mogliśmy opowieści o związkach K. Jakowicza z małżeństwem Lutosławskich – Danutą i Witoldem, wymianie listów pomiędzy uczniem a mistrzem, wykonywanych koncertach – m. in. w Niemczech i Izraelu, współpracy z Krystianem Zimermanem, a także anegdoty związane chociażby ze wspólnym dla przyjaciół sentymentem dla prozy Bohumila Hrabala.
Współpraca skrzypka z Witoldem Lutosławskim cechowała się – o czym świadczyły słowa Krzysztofa Jakowicza – zaufaniem na gruncie wspólnego odczuwania i rozumienia muzyki. Lutosławski, gdy Jakowicz pytał go jak ma zagrać jego utwór, często mówił: „Zagraj jak czujesz". Kompozytor pytał go wielokrotnie o opinię na temat kompozycji. Łącznikiem między nimi była muzyka postrzegana jako sfera esencjonalnej wysokiej kultury. O tym ostatnim świadczy przypomniana przez Jakowicza batalia Lutosławskiego (starania w UNESCO) o zakaz wykonywania muzyki w miejscach publicznych (na co dzień w miejscach handlu, parkach, na ulicy). Lutosławski uważał, że muzyka, która nie jest wykonywana w odpowiednim kontekście, odzierana jest z duchowości, zamienia się w hałas.
Wygłoszonemu przez Krzysztofa Jakowicza słowu o Witoldzie Lutosławskim towarzyszył pokaz jego prywatnych zdjęć i listów.

Podziękowania za koncert i wizytę w Drozdowie – rodzinnym dworze Witolda Lutosławskiego, złożyli Krzysztofowi Jakowiczowi Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie Anna Archacka oraz Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, pod którego honorowym patronatem odbywa się cykl koncertów „Witold Lutosławski: Wielki Polak – Wielki Artysta". Dodać należy, że była to druga wizyta przyjaciela Lutosławskiego w Drozdowie. Pierwsza miała miejsce w roku 1994 (roku śmierci kompozytora) – wtedy Krzysztof Jakowicz zagrał w Muzeum koncert skrzypcowy.

 

Rok_Lutoslawskiego

MKiDzN

                                                              InstytutMuzyki_i_Tanca

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Patronat_mediaMPD

 • 1.2113
 • 1
 • 11
 • 12
 • 14
 • 2
 • 20
 • 21
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • 9
 • Z_01
 • Z_02
 • Z_03
 • Z_04
 • Z_05

 

Additional information