MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

102 1007Muzeum Przyrody w Drozdowie weszło w posiadanie nowego fortepianu marki ESSEX Designed by Steinway. Jest to model EGP-183 C EP, o długości 183 cm, w kolorze: czarny połysk. Nowy instrument jest wyeksponowany na stałej wystawie muzealnej „Salon Dworski”, stanowiąc  uzupełnienie wnętrza zabytkowej siedziby placówki. Fortepian będzie używany do realizacji  inicjatyw związanych kontynuowaniem i popularyzacją muzycznych tradycji rodu ziemiańskiego z którego wywodził się znany kompozytor Witold Lutosławski, czyli: koncertów muzyki klasycznej (w tym Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża), konkursów oraz warsztatów muzycznych. Do tej pory Muzeum nie posiadało własnego fortepianu. Dotychczas użytkowany instrument był depozytem Związku Kompozytorów Polskich.

Nowy instrument stanowi pamiątkę obchodzonego Roku Witolda Lutosławskiego.

Zakup fortepianu został zrealizowany jako zadanie pt. „100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego – zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie”, dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet: „Infrastruktura kultury”.
Przedsięwzięcie to dofinansowali sponsorzy: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy oraz P. P. B. PREFBET Śniadowo. Dziękujemy.

Pierwszy koncert z wykorzystaniem nowego fortepianu odbędzie się 19 października bieżącego roku o godz. 18:00 i nosić będzie tytuł „Między tradycją a współczesnością – świat muzyki Witolda Lutosławskiego”. Program tworzyć będą utwory skomponowane przez Witolda Lutosławskiego.  

 • 102_0990
 • 102_0997
 • 102_0998
 • 102_0999
 • 102_1004
 • 102_1007
 • 102_1012
 • 102_1021
 • 102_1023
 • 102_1036
 • Hexa
 • MKiDzN
 • OSM
 • PREFBET
 • novum_logo

  
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDzN


Sponsorzy, którzy wsparli zadanie „100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego – zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie”

Hexa OSM PREFBET     

Additional information