MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

18W sobotni wieczór 19 października 2013 roku odbył się kolejny koncert z cyklu zatytułowanego „Witold Lutosławski: Wielki Polak – Wielki Artysta”. Cykl ten upamiętnia 100. rocznicę urodzin kompozytora - Rok Lutosławskiego. Każdy koncert przedstawia inny, wybrany fragment bogatej twórczości Lutosławskiego. Tym razem Muzeum Przyrody w Drozdowie zaproponowało program „Między tradycją a współczesnością – świat muzyki Witolda Lutosławskiego” obejmujący utwory, które Witold Lutosławski komponował do słów utworów poetyckich: piosenek dla dzieci oraz wierszy np. autorstwa Juliana Tuwima. Wątki te – świadczące skądinąd o szerokim spektrum zainteresowań i możliwości artystycznych Lutosławskiego – należą do mniej znanych w dorobku kompozytora.

 

Na koncercie zaprezentowano między innymi: piosenki dla dzieci takie jak: „Kotek”, „Idzie Grześ przez wieś” czy „Rzeczka”, piosenki do słów wierszy Juliana Tuwima: „Spóźniony słowik”, „O panu Tralalińskim”, a także utwór z nurtu muzyki religijnej: pieśń „Lacrymosa”. Wykonawczyniami koncertu były: Anna Jereumus-Lewandowska (sopran), Katarzyna Zdziarska (sopran), Wang Shan Shan (sopran), Ksenia Szawszyszwili (sopran), Ewa Murzynowska (sopran), którym akompaniowała Tatiana Baranowskaja (fortepian). Podczas koncertu Jan Zugaj – koordynator merytoryczny cyklu „Witold Lutosławski: Wielki Polak – Wielki Artysta” przypomniał drogę twórczą Witolda Lutosławskiego z zaznaczeniem wątków ujętych w programie, zaś o wykonywanych kompozycjach Lutosławskiego i ich specyfice mówiła prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska.

Był to pierwszy koncert na którym zabrzmiał nowy fortepian, zakupiony jako pamiątka obchodzonego Roku Lutosławskiego. Dyrektor Muzeum Przyrody Anna Archacka podziękowała podczas koncertu sponsorom, dzięki którym nowy instrument marki ESSEX Designed by Steinway pojawił się w salonie dworu Lutosławskich. Zakup fortepianu dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet: „Infrastruktura kultury”) oraz firmy: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy, Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET Śniadowo oraz Zakład Usług Informatycznych NOVUM z Łomży.

Ci, którzy wybrali się na sobotni koncert mogli także obejrzeć prezentowaną podczas Roku Lutosławskiego wystawę „Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego”.

Na koncercie gościli m. in. Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski, Wicestarosta Łomżyński Adam Krzysztof Sowa, reprezentanci sponsorów nowego fortepianu, przedstawiciele świata kultury i oświaty, władz samorządowych, jak również mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej, Drozdowa oraz goście spoza regionu. 

Cykl koncertów „Witold Lutosławski: Wielki Polak – Wielki Artysta” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Modernizację wystawy „Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego” - jako część przedsięwzięcia „Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego” - dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Zakup nowego fortepianu do Muzeum Przyrody w Drozdowie jako przedsięwzięcie pod nazwą „100 . rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego – zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet: „Infrastruktura kultury”.

 MKiDzN

Rok Lutoslawskiego  InstytutMuzyki i Tanca

Zakup nowego fortepianu wsparli sponsorzy:     
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy,
- Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy,
- Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET Śniadowo,
- Zakład Usług Informatycznych NOVUM z Łomży.

OSM     Hexa 

novum logo     PREFBET

 

koncert patronatM

 • 1.1215
 • 1.1512
 • 1.2517
 • 1
 • 10
 • 11
 • 14
 • 16
 • 18
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

 

 

 

 

 

 

Additional information