MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Lutoslawski logoStarosta Łomżyński oraz Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie
zapraszają na koncert
 „PARTITA” LUTOSŁAWSKI I JEGO INSPIRACJE
(uroczyste zakończenie obchodów Roku Lutosławskiego w Muzeum Przyrody w Drozdowie)

 

Wykonawcy:
Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
Jan Miłosz Zarzycki – dyrygent
Roman Lasocki – skrzypce
Kornelia Grądzka - skrzypce

Koncert połączony z prezentacją wystawy na temat życia i twórczości W. Lutosławskiego odbędzie się w dniu 7 listopada 2013 roku o godzinie 18:30 w Sali Koncertowej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, ul. Nowa 2.
ZAPRASZAMY!

MKiDzN

Rok Lutoslawskiego  InstytutMuzyki i Tanca


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

koncert patronatM

Additional information