MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

w kregu pisarstwa rodziny lutoslawskich

Starosta Łomżyński

Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie

zapraszają na spotkanie

W kręgu pisarstwa rodziny Lutosławskich

piątek 11 kwietnia 2014 roku, godz. 17:00

salon dworski Muzeum Przyrody w Drozdowie

wstęp wolny

W programie wystąpienia:

Krystyny Witkowskiej pt. "Białe kruki"

Sławomira Zgrzywy pt. "Publikacje Lutosławskich ze zbiorów Sławomira Zgrzywy"

 

Krystyna Witkowska - wnuczka Mariana Lutosławskiego. Z wykształcenia jest geofizykiem. Zaangażowana w prace badawcze oraz popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego rodziny Lutosławskich. Jest autorką esejów dotyczących dziejów rodu opublikowanych m. in. w książkach "Lutosławscy w kulturze polskiej" czy "Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego". Zebrała i opracowała dokumentację historii rodziny, w tym zbiory korespondencji i genealogię Lutosławskich. Uhonorowana Odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Sławomir Zgrzywa - polityk, samorządowiec, pełnił funkcje wojewody łomżyńskiego i marszałka

województwa podlaskiego. Z wykształcenia jest historykiem. Pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Z zamiłowania jest bibliofilem, posiadaczem zbiorów unikatowych wydań książek, w tym publikacji przedstawicieli rodziny Lutosławskich.

Additional information