MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

IMG 1679Twórczość rodziny Lutosławskich była tematem spotkania zatytułowanego „W kręgu pisarstwa rodziny Lutosławskich”, które odbyło się w piątek 11 kwietnia br. w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Sławomir Zgrzywa – historyk, samorządowiec oraz – z zamiłowania – bibliofil przekazał drozdowskiej placówce unikatowe zbiory książek przedstawicielek i przedstawicieli rodziny Lutosławskich. Gromadzony przez wiele lat księgozbiór obejmuje 80 publikacji oraz archiwalia (wśród nich np. bilet wstępu na wykład Wincentego Lutosławskiego czy karty pocztowe).

Znajdziemy tu pozycje autorstwa filozofa Wincentego Lutosławskiego takie jak „Posłannictwo narodu polskiego” czy „Nieśmiertelność duszy”, książki jego żony - Sofii Casanova Lutosławskiej (przykładowo zbiory poezji czy hiszpańskie wydanie książki „Doktor Wolski”), powieści Izabeli Wolikowskiej (np. wysoko ocenianą przez krytyków, bardzo popularną w dwudziestoleciu międzywojennym książkę „Córka”), rozprawę na temat związków patriotyzmu i ekonomii pt. „Chleb i ojczyzna” autorstwa Józefa Lutosławskiego, rocznik „Gazety Rolniczej” pod redakcją Jana Lutosławskiego, a także broszury i książki księdza Kazimierza Lutosławskiego (np. „Teologia. Wykład dla wykształconego ogółu”, „Wojna wobec moralności chrześcijańskiej”) oraz Mariana Lutosławskiego („O sztuce obradowania i przewodniczenia zebraniom”). Są to oczywiście tylko niektóre książki spośród wchodzących w skład kolekcji. Pozycje pochodzą z lat 1899 – 1994. Są to wydania polskie i zagraniczne, niejednokrotnie z odręcznymi autografami lub dedykacjami Lutosławskich. Przekazana kolekcja obecnie stanowi depozyt, który w przyszłości wejdzie w skład stałej ekspozycji - swoistej „Biblioteki Lutosławskich”, Muzeum jest bowiem w trakcie przygotowywania planów rozbudowy i nowej aranżacji wystaw stałych jaka odbędzie się w najbliższych latach.

Prezentacji wspomnianych zbiorów towarzyszyły także prelekcje. Pierwszą zatytułowaną „Białe kruki” wygłosiła Krystyna Witkowska – wnuczka Mariana Lutosławskiego, od lat zaangażowana w popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego rodziny Lutosławskich (m. in. zebrała i opracowała zbiory korespondencji członków rodu). Omówiła ona dorobek pisarski Lutosławskich w kontekście pozycji wchodzących w skład zbioru Sławomira Zgrzywy. „Publikacje Lutosławskich ze zbiorów Sławomira Zgrzywy” to z kolei temat prelekcji którą wygłosił autor kolekcji. Sławomir Zgrzywa przedstawił historię powstania zbioru oraz książki wchodzące w jego skład. Drogą kwerend oraz wieloletnich poszukiwań w Polsce i wielu krajach za granicą (dziś ułatwionych możliwością zamówień przez internet, wcześniej było to znacznie trudniejsze) powstała kolekcja, która jest nie tylko ekspozycją historyczną, lecz także zbiorem służącym badaniom naukowym.

Kolekcję Sławomira Zgrzywy oraz zbiory książek z archiwów Muzeum Przyrody w Drozdowie można było obejrzeć w piątkowy wieczór. W ciągu następnych miesięcy ekspozycja będzie udostępniona dla zwiedzających. 

 

 • IMG_1672
 • IMG_1679
 • IMG_1680
 • IMG_1685
 • IMG_1686
 • IMG_1694
 • IMG_1698
 • IMG_1707
 • IMG_1709
 • IMG_1715
 • IMG_1717
 • IMG_1720
 • IMG_1721
 • IMG_1723
 • IMG_1724
 • IMG_1727
 • IMG_1735
 • IMG_1737

Additional information