MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Krystyna Berndt FILOZOFIA STODOLYMuzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza na otwarcie wystawy Krystyny Berndt

Filozofia stodoły

fotografia i artefakty z podróży

dnia 20 czerwca 2014 roku, godzina 17:00

siedziba Muzeum, ul. Główna 38

Krystyna Berndt – polonistka, teatrolog, realizatorka filmów dokumentalnych oraz dziennikarka zajmująca się dziedzictwem kulturowym i mniejszościami etnicznymi. W latach 2005-2013 realizowała na Podlasiu i w jego sąsiedztwie projekt fotograficzny, rejestrujący krajobraz kulturowy odchodzących wiosek Białostocczyzny.  

Additional information