MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

140617112719W dniach 13 - 14 czerwca 2014 roku Powiat Łomżyński wraz z przybyłymi delegacjami zagranicznymi oraz mieszkańcami województwa podlaskiego uroczyście obchodzili 10. rocznicę członkostwa Polski w UE oraz 15 - lecie współpracy powiatu łomżyńskiego z niemieckim powiatem Dingolfind - Landau. Uroczystości te zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

Oficjalne uroczystości rozpoczęła KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA w dniu 13 czerwca br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Wśród zaproszonych gości znalazły się delegacje z Niemiec ze Starostą Heinrichem Trappem, Łotwy z Inarą Natarową na czele oraz goście z Ukrainy. Poza tym gościliśmy Posła na Sejm RP Lecha Antoniego Kołakowskiego, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Jacka Piorunka, Z-cę Prezydenta Miasta Łomża Benjamina Dobosza, Panią Małgorzatę Gmiter Przestawiciela Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej, dr hab. Roberta Charmasa Rektora PWSiP w Łomży oraz przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, studentów, regionalnych i lokalnych mediów a także mieszkańców.

W Programie konferencji swoje prelekcje wygłosili:1. dr hab. Krzysztof Sychowicz.pt. „Geneza Unii Europejskiej”.
2. Bartłomiej Telejko Doradca ds. polityki transportowej i przemysłowej Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów z ramienia Prawa i Sprawiedliwości pt. „Polska i Podlaskie widziane z Brukseli – szanse i zagrożenia”.
3. Daniel Milewski współpracownik prof. Karola Karskiego Posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (2014 – 2019) pt. „Status i kompetencje Komitetu Regionów w systemie instytucjonalnym UE”.
4.  dr Agnieszka Muzyk pt. Prezentacja wyników diagnozy postaw społecznych mieszkańców województwa podlaskiego na przykładzie powiatu łomżyńskiego wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej w 10 lat po akcesji”.
5.  Henrich Trapp, Starosta Powiatu Dingolfing-Landau (Niemcy) pt. „Współpraca samorządów w ramach UE – zysk czy strata?
6.  Inara Mukane Dyrektor Wydziału Kultury Rejonu Daugavpils (Łotwa) pt. „10 lat bez granic – wpływ na relacje regionalne Łotwy i Polski”.
7.   dr hab. Irina Czudowska, Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie (Ukraina) pt. "Ukraiński Majdan jako sygnał gotowości Ukrainy do przyjęcia europejskich wartości"
8.   Zenowja Szulga, docent Wydziału Włókiennictwa Artystycznego Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych (Ukraina) pt. ”Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna – tradycja i współczesność – Ukraińsko-Polski projekt jako kierunek wzmocnienia integracji europejskiej”.
9.  Inna  Bojczuk – doktor nauk ekonomicznych, docent, dziekan Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (Ukraina) pt. ”Kierunki współpracy instytucji szkolnictwa wyższego Ukrainy i UE”.
10.  mgr Liliana Rywacka, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, PWSIP w Łomży„Erasmus i jego rola w umiędzynarodowieniu uczelni wyższych”.
11.  Jacek Piorunek, Członek Zarządu Województwa Podlaskiegopt. „Podlaskie w UE – bilans osiągnięć”.
12.  dr Krystyna Kubik prof. nadzw. pt. „Rola PWSIP w rozwoju zasobów ludzkich regionu łomżyńskiego w dobie integracji UE”
13. Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński pt. „Członkostwo w UE a rozwój współpracy międzynarodowej samorządów – 15 lat współpracy polsko-niemieckiej”.
oraz gościnnie dr Kazimierz Chyc były Konsul Generalny RP w Kijowie.

Drugi dzień uroczystości (14.06.2014) upłynął pod znakiem Festynu pn. „Namiot Międzynarodowy” w parku Muzuem Przyrody w Drozdowie także z udziałem delegacji zagranicznych. Wystartowaliśmy o godz. 14.00 otwarciem wystawy poplenerowej pod hasłem „10 lat Polski w UE – region wczoraj i dziś”. Znakomici artyści z całej Polski zaprezentowali swoje prace – własna wizję tych zmian. Przez cały dzień trwały występy wokalne oraz taneczne grup młodzieżowych i solistów działających przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży. Można było także posmakować specjałów kuchni europejskiej przygotowanych przez studentów Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii PWSiP w Łomży. Natomiast na dzieci czekał namiot, w którym na bieżąco prowadzone były liczne animacje związane z 10 – leciem członkostwa Polski w UE. W trakcie festynu przekazywane były także informacje odnośnie UE, zrealizowanych przez powiat i jego jednostki inwestycjach, pozyskanych środkach. Mimo niezbyt sprzyjającej aury nasz festyn odwiedziło wielu osób. Podczas występów finałowych wystąpili m.in.: Kapela Kurpiowska, Zespół Pieśni i Tańca „Łomża”, Klub Tańca Towarzysskiego AKAT, Bioakustic oraz wokaliści studia ROK wspólnie z litewskimi uczestnikami warsztatów wokalnych zrealizowanych w ramach projektu „W tyglu transgranicznych kultur Polski i Litwy”. Na koniec młodzież zaśpiewała Odę do radości w trzech językach; angielskim, litewskim i polskim.

Wszystkim osobom oraz instytucjom, które zaangażowane były w organizację tych wydarzeń serdecznie dziękujemy.
Źródło: powiatlomzynski.pl

 • 140616151457
 • 140616152133
 • 140616152154
 • 140616152218
 • 140616152239
 • 140616152249
 • 140616152331
 • 140616152341
 • 140616152405
 • 140616152416
 • 140616152427
 • 140616152436
 • 140616152446
 • 140616152523
 • 140616152532
 • 140617110952
 • 140617111005
 • 140617111040
 • 140617111120
 • 140617112419
 • 140617112433
 • 140617112451
 • 140617112509
 • 140617112532
 • 140617112630
 • 140617112651
 • 140617112706
 • 140617112719
 • 140617112729
 • 140617112739
 • 140617112812
 • 140617112818

Additional information