MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Piknik historyczny2014Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Prezydent Miasta Łomża Mieczysław Leon Czerniawski zapraszają na Piknik Historyczny, który odbędzie się w Parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie w dniu 07.09.2014 r.

Program:
15.00 Powitanie gości – Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński
15.10 Koncert patriotyczny pt. „Drogi do wolności" w wykonaniu Jacka Szymańskiego, Dariusza Wójcika przy akompaniamencie Pawła Lipskiego
16.30 Żywa lekcja historii – prelekcje: dr K. Sychowicz, L. Zalewski i wspomnienia K. Wojewoda
17.30 Montaż poetycki uczniów Publicznego Gimnazjum nr 8 w Łomży
18.00 Zakończenie – grochówka

Wydarzeniom towarzyszyć będzie:
- rekonstrukcja obozu wojskowego z czasów kampanii wrześniowej,
- pokaz umundurowania z czasów II wojny światowej,
- pokaz sprzętu wojskowego,
- wystawa fotografii związanej z Wojskiem Polskim,
- pokaz filmów ze zbiorów IPN,
- konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży.

Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Łomży
Urząd Miasta Łomża

Współorganizatorzy:

Muzeum Przyrody w Drozdowie
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego
Klub Fort – Łomża
Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży

Additional information