MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

150504100649

Starostwo Powiatowe w Łomży realizuje inicjatywę pn.: „Spotkanie z przyrodą, historią i sztuką – dzień otwarty w Muzeum Przyrody w Drozdowie” w ramach organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Jest to akcja, która ma udostępnić społeczności lokalnej projekty/inicjatywy zrealizowane przy udziale środków Unii Europejskiej.
Dzień otwarty w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbędzie się 7 maja 2015 roku (czwartek) w godzinach 10.00 – 13.00.

Uczestnictwo w realizowanym wydarzeniu jest bezpłatne. 150504095908

Harmonogram:

  • 10.00: powitanie gości, uroczyste otwarcie imprezy;
  • 10.10 – 13.00:

- spacer po Drozdowie miejscami pamięci czasu II Wojny Światowej (miejsca walk, zniszczenia, upamiętnienia poległych);
- zajęcia z mikroskopem „Tajemnice gleby, ziół i porostów odkrywane z pomocą mikroskopów”, pokaz filmów przyrodniczych, zwiedzanie wystawy akwarystycznej wraz
z pokazem karmienia ryb akwariowych, w tym piranii;
- zajęcia z  rzeźby w glinie połączone z konkursem z atrakcyjnymi nagrodami;

  • 13.10: rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą rzeźbę z gliny, wręczenie nagród zwycięzcom oraz uroczyste zakończenie imprezy;

Przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji będzie Park Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Ścieżka przyrodnicza „Ostoja Drozdowska”, gdzie można spędzić czas wolny w oczekiwaniu na zaplanowane zajęcia. Dodatkowo zapewniamy poczęstunek z grilla.

Zachęcamy Państwa do wspólnej realizacji niniejszej inicjatywy, która pozwoli nie tylko ciekawie i twórczo spędzić czas, ale także poznać historie i przyrodę regionu.

                  150504095846 150504095841 150504095853

Inwestycje zrealizowane przez Muzeum Przyrody w Drozdowie z udziałem środków finansowych pochodzących z dotacji Unii Europejskiej:
  - Renowacja schodów i tarasu południowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.3 „Odnowa i rozwój wsi" - zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” przy finansowym udziale Powiatu Łomżyńskiego. Łączna wartość inwestycji brutto: 208.512,93 zł. Zrealizowano w roku 2010.

- „Przywrócenie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu poprzez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, z udziałem finansowym Powiatu Łomżyńskiego. W ramach projektu wykonano:

  • renowację i modernizację tarasu wschodniego;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej): wstawiono nowe okna i drzwi, które wykonane są z dębu, założono nowe parapety zewnętrzne;
  • wymianę małej architektury parkowej - zakupiono nowe kosze (10 szt.) i ławki (40 szt.), zamontowano nowe oświetlenie (żeliwne stylizowane lampy w ilości 13 szt.) oraz wykonano instalację gniazd prądu w parku;
  • część hotelowa Muzeum, w której znajdują się pokoje gościnne została wyposażona w nowe meble, lustra i wykładziny, liczba miejsc hotelowych została zwiększona z 10 do 11;
  • zakupiono hale namiotowe (2 szt.) do realizacji festynów, wystaw, koncertów itp.

Łączna wartość inwestycji brutto: 736619,62 zł.
Zrealizowano w roku 2011.
Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie - projekt „Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przy finansowym udziale Starostwa Powiatowego w Łomży. Całkowita wartość inwestycji brutto: 630062,43 zł. Zrealizowano w roku 2012.

Inwestycje zrealizowane przez Muzeum Przyrody w Drozdowie ze środków krajowych:
- wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego i antywłamaniowego budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie – zadanie pn. „Drozdowo, dworek z XVIII-XIX w.: wykonanie kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego i antywłamaniowego” dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy finansowym udziale Starostwa Powiatowego w Łomży. Całkowita wartość inwestycji brutto: 72036,09 zł. Zrealizowano w roku 2010.

- „Rozwój bazy lokalowej służącej edukacji ekologicznej w Muzeum Przyrody w Drozdowie – budowa ścieżki edukacyjnej Ostoja Drozdowska” – zadanie dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy finansowym udziale Starostwa Powiatowego w Łomży. Całkowita wartość inwestycji brutto: 459209,21 zł. Zrealizowano w roku 2010.

– „Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi – wystawa stała w Muzeum Przyrody w Drozdowie” w ramach umowy z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Białymstoku, całkowity koszt inwestycji 220.340,00 zł netto. Zrealizowano w roku 2013.

- Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem typu pellet oraz wymiana rurociągu ciepłowniczego wraz z opracowaniem projektu dla Muzeum Przyrody w Drozdowie: Całkowita wartość inwestycji brutto: 105165,00 zł. Zrealizowano w roku 2013.

- Zakup nowego fortepianu w ramach zadania pn. „100. rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego - zakup fortepianu do Dworu Lutosławskich Muzeum Przyrody w Drozdowie” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowita wartość inwestycji brutto: 78354,48 zł. Zrealizowano w roku 2013.

- „Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich - modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie”. W ramach zadania została opracowana dla Muzeum Przyrody w Drozdowie pełna dokumentacja techniczna następujących branż: koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, projekt aranżacji wystaw stałych, projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o., wentylacji wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi. Całkowita wartość inwestycji netto: 107184 zł. Zrealizowano w roku 2014.

 

Additional information