MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

002Rozpoczął się XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. W minioną niedzielę 28 czerwca br. w Muzeum Przyrody w Drozdowie nastąpiła jego uroczysta inauguracja – koncert zatytułowany „Muzyka świata”. Festiwal otworzył Wicestarosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski.

Zebrana w parku muzealnym publiczność wysłuchała programu obejmującego utwory instrumentalne oraz instrumentalno-wokalne autorstwa m. in. F. Schuberta, F. Liszta, M. Ravela, W. A. Mozarta, R. Schumanna czy R. Wagnera.

Wykonawcy koncertu – w międzynarodowym składzie – to: występująca na wielu scenach operowych Europy utytułowana solistka (sopran) Beata Dunin-Wąsowicz; laureat wielu konkursów muzycznych, koncertujący w kraju i za granicą, pianista i pedagog Maciej Gański, a także dwie pianistki młodego pokolenia - pochodząca z Chin Han Ying oraz Daniela Angelova z Bułgarii. O wykonawcach, utworach muzycznych oraz ich twórcach mówił prowadzący koncert Jacek Szymański – twórca Festiwalu i jego dyrektor artystyczny, pedagog, wybitny solista (tenor), artysta scen krajowych i zagranicznych.

Pierwsze festiwalowe koncerty za nami (w niedzielę odbyły się jeszcze koncerty w Czyżewie - „Zaczarowany świat operetki”, Śniadowie - „Panu na chwałę” i Łapach - „Od Bacha do współczesności”). W następnych dniach kolejne artystyczne atrakcje, które zakończy „Wielka Gala w Pałacu” w Muzeum Przyrody w Drozdowie (w niedzielę 12 lipca br., o godz. 17:00).

Rozpoczęło się więc wielkie muzyczne święto na Ziemi Łomżyńskiej, jak często określa się to wydarzenie. Znaczenie Festiwalu dla życia kulturalnego regionu jest bardzo duże. Od 22 lat realizuje swoją misję. Jaką? Warto przytoczyć tu słowa Jacka Szymańskiego: Piękno jest wrażeniem estetycznym i istnieje po to, aby je podziwiać. Ten kto tworzy piękno – to artysta, kto spostrzega piękno, jest również artystą. Mamy tu więc jedność wykonawców i publiczności. Tak tworzona jest sztuka. Tę misję realizuje Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża, którego tegoroczna edycja - w myśl zacytowanych powyżej słów - jest 15-dniową, artystyczną, obopólną: artystów i widzów, podróżą w świat muzycznego piękna.

Program tegorocznego Festiwalu dostępny pod poniższym linkiem:   

Program XXII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża

 • 001
 • 002
 • 003
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020

 

Additional information