MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

00297 lat temu, 11 listopada, po 123. latach nieobecności na mapie Europy odrodziła się Polska. Tego wydarzenia, jednego z najważniejszych w całej naszej historii, nie byłoby gdyby nie wysiłek osoby, której podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości nie można pominąć – związanego z Drozdowem i Ziemią Łomżyńską Romana Dmowskiego. Wszyscy historycy są zgodni co do tego, że jego wielki wysiłek dyplomatyczny podczas I wojny światowej oraz imponująca praca prowadzona we współpracy z Ignacym Janem Paderewskim podczas konferencji pokojowej w Paryżu, była równie ważnym czynnikiem odzyskania niepodległości, co czyn legionowy Józefa Piłsudskiego i konspiracja Polskiej Organizacji Wojskowej.

Jak co roku, w samo południe, 11 listopada 2015 r. przy drozdowskim Muzeum zgromadziły się delegacje władz samorządowych, służb publicznych, oświaty oraz mieszkańcy Drozdowa, Piątnicy, Łomży i okolic, by złożyć kwiaty pod tablicą upamiętniającą Romana Dmowskiego, na której widnieje napis: „W tym domu zmarł 2 stycznia 1939 roku Współtwórca Odrodzonego Państwa Polskiego”. Podczas obchodów, okolicznościowe przemówienie wygłosiła Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych, w którym podkreśliła radosny, związany z narodową dumą wymiar tego święta oraz zaznaczyła, że niepodległość odzyskana w 1918 r. wielkim wysiłkiem wielu osób, dla nas - współczesnych Polaków, jest zobowiązaniem do kształtowania Polski sprawiedliwej, związanej z troską o słabszych oraz myślą o przyszłości kolejnych pokoleń. Przywołała również historyczną rolę Roman Dmowskiego w odzyskaniu wolności oraz pracę społeczną rodziny Lutosławskich, którą także należy zaliczać do pokoleniowego wysiłku prowadzącego do Polski Niepodległej.

Święto Niepodległości jest także okazją do uhonorowania tych ludzi, którzy dzisiaj swoją pracą tworzą obraz naszej ojczyzny, toteż 11 listopada w drozdowskiej placówce miała miejsce ceremonia wręczenia Nagród Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu. W dziedzinie rozwoju i promocji kultury nagrodę otrzymała Gabriela Dziekońska-Olszańska – prezes łomżyńskiego oddziału Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, zaangażowana w rozwój życia kulturalnego oraz aktywizację społeczną osób z pokolenia 50+. W kategorii osiągnięć sportowych uhonorowano Karolinę Karwowską – zawodniczkę Polskiej Kadry Narodowej Paraujeżdżenia, która może poszczycić się wieloma zdobytymi medalami zawodów krajowych oraz międzynarodowych. Za dokonania w dziedzinie inicjatyw społeczno-gospodarczych Nagrodę Starosty Łomżyńskiego otrzymał Krzysztof Czarnecki - właściciel ośrodka IRIS w Czartorii specjalizującego się w naturalnych metodach ochrony zdrowia, będącego także ważnym miejscem animacji kultury, gdzie od lat odbywają się koncerty muzyki klasycznej i wieczory poświęcone kulturze kurpiowskiej. Wszyscy nagrodzeni otrzymali z rąk Starosty Elżbiety Parzych oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Łomżyńskiego Jarosława Kuleszy pamiątkowe statuetki. Muzyczną oprawą ceremonii był „Koncert Muzyki Polskiej” w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łomży, prowadzony przez Dyrektora Szkoły - Mirosława Koronę. Młodzi pianiści wykonali wspaniałe kompozycje mistrzów, między innymi Fryderyka Chopina oraz Witolda Lutosławskiego.

Wieczorem, wnętrze dworku Lutosławskich wypełniły pieśni patriotyczne podczas szesnastego już „Wieczoru Pieśni Patriotycznych” organizowanego przez rodzinę Lipskich: Katarzynę i Krzysztofa wraz z synami Pawłem, Markiem i Łukaszem. To wydarzenie, które łączy pokolenia i udowadnia, że patriotyzm zapisany w pieśniach jest ciągle żywy, że utwory w których odbiją się polskie pragnienia i uczucia nieodmiennie przemawiają do Polaków. W tym roku wrócono do tematyki poprzednich wieczorów. Ukazała się publikacja autorstwa Katarzyny Lipskiej „Wieczorem 11 listopada, czyli spotkania w Muzeum Przyrody w Drozdowie”. Książka, której współwydawcą jest drozdowskie Muzeum, obejmuje tematy omawiane podczas minionych piętnastu spotkań z pieśnią patriotyczną, między innymi: zaangażowanie rodziny Lutosławskich w pracę społeczno-polityczną, historię życia „Hiszpanki z pochodzenia, Polki z wyboru” - Sofii Casanova Lutosławskiej czy drogi do Niepodległej Polski dwóch wielkich adwersarzy – Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. Książkę Katarzyny Lipskiej otrzymali wszyscy uczestnicy tegorocznego wieczoru.

Na zakończenie tego krótkiego opisu obchodów Święta Niepodległości w Drozdowie, poświęćmy krótką refleksję naszym przodkom - walczącym o niepodległość, żyjącym tęsknotą za niepodległą Polską, także tym którzy tej wolności nie doczekali. Niech takim świadectwem, zapisem tego co czuli nasi żyjący bez własnego państwa rodacy, będą wzruszające słowa Józefa Lutosławskiego, który zginął za polską wolność we wrześniu roku 1918: „Kocham Cię, więc jesteś. Kocham Ojczyznę, więc Ojczyzna istnieje”.

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 030
 • 031
 • 032
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038

Additional information