MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Pokonferencyjne2015 okladkaW miesiącu grudniu 2015 r. ukazała się nowa publikacja książkowa Muzeum Przyrody w Drozdowie pt. Przedstawiciele elit prowincjonalnych w XIX i pierwszej połowie XX w. Jest to zbiór 10 artykułów przygotowanych przez uczestników konferencji, która odbyła się w drozdowskim muzeum 29 sierpnia 2014 r. pod tym samym tytułem w ramach II Spotkania Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej. Publikacja ma formę e-booka, którego powstanie wsparło finansowo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

LogoMNiSW fiolet RGB

Additional information