MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

motyw

Muzeum Przyrody w Drozdowie
zaprasza na pokaz
„W kręgu ilustracji i animacji”
w wykonaniu Jana Rusińskiego (Pracownia Ilustracji, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Pokaz będzie dotyczył animacji filmowych, animowanych ekspozycji muzealnych oraz ilustracji dziecięcych.
Muzeum Przyrody w Drozdowie
9 sierpnia 2016 roku (wtorek), godzina 17:00

Additional information