MKDNiS logo Czarne 1

Program Ochrona zabytków
Zadanie pn. Drozdowo, dwór Lutosławskich, Muzeum Przyrody
(XIX w.): wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami,
wymiana świetlika oraz renowacja kominów w części willowej
muzeum dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

25 lat Muzeum Przyrody w Drozdowie

W dniu 4 września 2009 r. odbyły się uroczystości 25-lecia Muzeum Przyrody w Drozdowie. Obchody rozpoczęła msza św. celebrowana przez przedstawiciela Biskupa Łomżyńskiego Ks. Jacka Czaplickiego, homilię wygłosił Ks. Aleksander Suchocki proboszcz parafii w Drozdowie.
Otwarcie uroczystości miało miejsce w siedzibie Muzeum. Przybyłych gości powitała dyrektor Muzeum Przyrody Pani Anna Archacka.
Jubileusz zaszczycili swoją obecnością: posłowie na Sejm RP – Pan Lech Antoni Kołakowski i Pan Jarosław Zieliński, Radca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Małgorzata Bociąga, Starosta Łomżyński Pan Krzysztof Kozicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Pan Wiesław Grzymała, przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego Pan Maciej Borysewicz, przedstawicielka Prezydenta Łomży Pani Ewa Grygo.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele rodziny Lutosławskich: wnuczki Mariana Lutosławskiego – Pani Krystyna Witkowska i Pani Teresa Chełkowska, wnuk Marii Niklewiczowej z Lutosławskich – Pan Marek Niklewicz wraz z żoną a także mieszkańcy Drozdowa, radni powiatu łomżyńskiego, dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury, instytucji ochrony przyrody, przedstawiciele wyższych uczelni, szkół, stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i regionalnych, instytucji gospodarczych, dyrektorzy instytucji i służb powiatowych i regionalnych.
Honorowy patronat nad obchodami 25-lecia działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie objął Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jarosław Zygmunt Dworzański oraz Starosta Łomżyński Pan Krzysztof Kozicki.
Z okazji 25-lecia Muzeum Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w uznaniu zasług na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego przyznał Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej Pani Krystynie Witkowskiej i Pani Teresie Grużewskiej. W imieniu Ministra odznakę wręczyli Radca Ministra Małgorzata Bociąga oraz poseł RP Lech Antoni Kołakowski.
Podczas uroczystości Starosta Łomżyński Pan Krzysztof Kozicki wręczył doroczne nagrody za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Otrzymali je: Pani Teresa Grużewska, muzyk Pan Jan Suchodoła, drużynowy Drużyny Harcerskiej „Ptaki Ptakom” hm. Krzysztof Pyczot oraz Chór Klubu Seniora działający przy GOK w Piątnicy.
Na pamiątkę uroczystości 25-lecia Muzeum zostały wykonane witraże, autorstwa art. plastyka Mieczysława Mazura, przedstawiające bataliona – ptaka znajdującego się w logo instytucji.
Z okazji jubileuszu licznie przybyli goście na ręce dyrektora Muzeum przekazali gratulacje i życzenia na dalsze lata funkcjonowania instytucji.
Depesze i listy gratulacyjne z okazji uroczystości nadesłali J.E. Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Jacek Piorunek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Mieczysław Bagiński, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Pan Jacek Miler, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach Pan Jerzy Brzozowski.
Po części oficjalnej rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa „Przedstawicielki elit prowincjonalnych w pierwszej połowie XX w.” pod opieką naukową Pani prof. Małgorzaty Dajnowicz z Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku z udziałem prof. Adama Dobrońskiego, dr Iwony Kuleszy – Woronieckiej, dr Bogusławy Szczerbińskiej, mgr Marcina Rydzewskiego, prof. Krzysztofa Buchowskiego, mgr Andrzeja Matusiewicz, dr Eweliny Kostrzewskiej, dr Moniki Bednarczuk, prof. Piotra Sawickiego.
Uroczystość zakończyła się recitalem Mariusza Klimka, który zaprezentował piosenki Witolda Lutosławskiego z przełomu lat 50 i 60, kiedy to kompozytor tworzył  muzykę popularną  pod  pseudonimem Derwid.
Uroczystości towarzyszyła wystawa fotograficzna Pani Teresy Witkowskiej poświęcona życiu i twórczości Witolda Lutosławskiego w 15 rocznicę śmierci kompozytora (czynna do dn. 22 września br.)
Obchody 25-lecia  działalności  Muzeum zrealizowane zostały przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Powiatu Łomżyńskiego oraz Miasta Łomży.
Patronat medialny: TV Łomża, Radio Nadzieja, Echo Łomża.
Sponsorami uroczystości byli: Bank Spółdzielczy w Piątnicy, "Prefbet" Śniadowo, Zakład Usług Informatycznych „Novum" w Łomży, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, BTS Hurtownie Elektrotechniczne w Łomży oraz PZU SA w Łomży.

Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody Jubileusz Muzeum Przyrody

                                              

                                                           

                                    

Additional information